Shell Naturelle – šetrný k životnímu prostředí

Oleje a maziva

V souladu s ambiciózními cíli v oblasti ochrany klimatu tato biologicky odbouratelná maziva nabízejí zákazníkům jednoduché řešení, které pomáhá zlepšit jejich celkový dopad na životní prostředí, aniž by to mělo vliv na výkon zařízení. 

Kromě toho, že je každý produkt Shell Naturelle uhlíkově neutrální, snižuje emise díky obnovitelným a udržitelným surovinám na biologické bázi. Díky vysoké biologické odbouratelnosti a nízké ekotoxicitě jsou tyto výrobky také obzvláště vhodné pro provozy v oblastech citlivých na životní prostředí, jako jsou větrné farmy, lesnictví a zemědělství.

naturelle les

Základní kapaliny pro všechny produkty Shell Naturelle pocházejí z obnovitelných surovin na rostlinné bázi. Tento obsah se označuje jako „biobased content“ a hraje stále důležitější roli při snižování emisí skleníkových plynů.

Téměř pětina energie využívaná v mísírně, která vyrábí Shell Naturelle, pochází ze sluneční energie. Obecně řečeno, více než 50 % elektrické energie používané v závodech na míchání maziv Shell nyní pochází z obnovitelných zdrojů.

Nové obaly pro Shell Naturelle obsahují minimálně 25 % recyklovaných polymerů. Tato řešení splňují nejnovější požadavky EU a pomáhají snižovat množství plastového odpadu ukládaného na skládky.

Společnost Shell Lubricant Solutions stále optimalizuje svou síť, aby snížila celkovou vzdálenost mezi skladovacími a distribučními místy, a tím i emise CO2.

Výrobky Shell Naturelle jsou snadno biologicky odbouratelné, mají nízkou ekotoxicitu pro vodní prostředí a nedochází k jejich bioakumulaci. To znamená, že v případě náhodného rozlití nebo úniku nepoškozují rostliny, zvířata a místní ekosystémy. Výrobky jsou klasifikovány jako EAL a jsou schváleny ekoznačkou EU, která jde nad rámec požadavků EAL.

Veškeré zbývající emise ekvivalentů CO2 jsou kompenzovány řešeními společnosti Shell na přírodní bázi. Jedná se o projekty, které chrání, rekonstruují nebo obnovují půdu a přírodní ekosystémy, jako jsou lesy, pastviny a mokřady. Tímto způsobem společnost Shell pomáhá přírodě absorbovat více emisí CO2 z atmosféry, a je součástí strategie světové společnosti, která chce zlepšit svůj dopad na životní prostředí.

Naturelle logo