Společnost Shell v Evropě představuje portfolio maziv s neutrální uhlíkovou stopou

Oleje a maziva

Zákazníci si nyní mohou zvolit maziva s neutrální uhlíkovou stopou napříč spotřebitelskými a komerčními značkami. Společnost Shell zahájila dosud nejrozsáhlejší program uhlíkové neutrality v odvětví maziv.  

Česká republika, 23. února 2021: Společnost Shell dnes oznámila, že svým zákazníkům nabídne maziva s neutrální uhlíkovou stopou napříč celou řadou svých produktů určených pro osobní vozidla, velké naftové motory nákladních vozidel a průmyslové sektory. Tato iniciativa naplňuje rostoucí přání řidičů osobních a nákladních vozidel snížit svou uhlíkovou stopu a umožňuje jim kompenzovat emise z nákupu maziv.

V rámci tohoto programu bude společnost Shell kompenzovat emise celého životního cyklu více než 200 milionů litrů vyspělých syntetických maziv, což odpovídá roční odstávce 340 000 osobních automobilů s cílem kompenzovat 700 000 tun CO2e ročně. Pro Evropu to znamená kompenzovat více než 60 milionů litrů pokročilých syntetických maziv, což odpovídá roční odstávce 130 000 osobních automobilů s cílem kompenzovat přibližně 280 000 tun CO2e ročně.

Budoucnost bez uhlíkové stopy

Parminder Kohli, viceprezident Lubricants pro Evropu, Rusko a Afriku ve společnosti Shell, uvedl: „Jako největší světový dodavatel maziv máme dobrou pozici, abychom vyhověli měnícím se potřebám našich zákazníků. Současně tvrdě pracujeme na nevytváření nebo snižování emisí tím, že při výrobě našich maziv využíváme větší množství obnovitelné energie, snižujeme množství odpadu a zvyšujeme energetickou účinnost našich provozů. Kromě toho pomáháme i našim zákazníkům jednat kompenzováním emisí z jejich nákupů maziv, což je jeden z mnoha způsobů, jak toho dosáhnout.

Uhlíkově neutrální maziva společnosti Shell budou dostupná na klíčových trzích v celé Evropě, včetně Velké Británie, Německa, Francie, Itálie, Španělska, Polska, Nizozemska, Belgie, Lucemburska a Turecka. Budou také k dispozici u distributorů společnosti Shell ve všech zemích, kde působí. Společnost Shell bude na těchto trzích kompenzovat emise z mixu vyspělých syntetických maziv, včetně: Shell Helix pro osobní automobily, Shell Rimula pro velké naftové motory nákladních vozidel a široké škály průmyslových maziv, jako je Shell Omala pro průmysl větrné energetiky, výrobky Shell s ekoznačkou Shell Naturelle a vybrané produkty Shell Gadus pro průmysl větrné energetiky.

Budoucnost bez uhlíkové stopy

Tento program přispěje k vlastní ambici společnosti Shell stát se energetickou společností s nulovými emisemi v souladu se společností do roku 2050 nebo dříve. Zatímco opatření k nevytváření a snižování emisí jsou z dlouhodobého hlediska nejlepším způsobem boje proti emisím, programy kompenzace uhlíku až do zavedení škálovatelných řešení nabízejí okamžité řešení snižování emisí CO2e v celém portfoliu a hodnotovém řetězci Shell. Portfolio nature-based uhlíkových kreditů společnosti Shell bude kompenzovat emise CO2e z celého životního cyklu těchto produktů, včetně těžby surovin, obalů, výroby, distribuce, použití zákazníkem a zpracování produktu na konci jeho životnosti.

Budoucnost bez uhlíkové stopy

Portfolio uhlíkově neutrálních maziv bude zahrnovat:

Shell Helix Ultra 0W,
portfolio ekoznačky Naturelle,
portfolio pro průmysl větrné energetiky napříč rodinami produktů,
vybrané prémiové třídy pro velké naftové motory nákladních aut, pro sektory spotřebitelského průmyslu a energetiky.

Společnost Shell je největším světovým dodavatelem maziv[1] a ročně prodá přibližně 5 miliard litrů hotových maziv spotřebitelským a komerčním automobilovým, leteckým, námořním, těžebním, energetickým a průmyslovým segmentům.

Společnost Shell nabízí svým zákazníkům specializovaná maziva pro hybridní vozidla a také e-kapaliny, s nimiž mohou elektrická vozidla fungovat lépe a efektivněji.

Přečtěte si více na automax-group.com/emise-co2 o tom, jak Shell Lubricants přináší vyšší výkon s nižšími emisemi, menší spotřebou přírodních zdrojů a menším množstvím odpadu.

Budoucnost bez uhlíkové stopy

Nature-Based řešení (řešení založená na přírodních procesech)

Nature-based řešení jsou projekty, které chrání, transformují nebo obnovují krajinu. Tímto způsobem příroda absorbuje více emisí CO2 z atmosféry.

Ochrana nebo obnova přírodních ekosystémů, jako jsou lesy, louky, rašeliniště a mokřady, vede k nižším koncentracím skleníkových plynů v atmosféře. Tyto činnosti mohou také vést k vytváření, uplatnění na trhu, obchodování a prodeji uhlíkových kreditů. Přispívají také k mnoha dalším výhodám, včetně zlepšení biologické rozmanitosti, kvality vody, protipovodňové ochrany a živobytí.

Shell je celosvětově jedním z nejuznávanějších investorů do uhlíkových kreditů. Naše rostoucí portfolio auditovaných projektů pomáhá našim zákazníkům plnit závazky v oblasti životního prostředí a udržitelnosti, které přijali vůči svým zaměstnancům, zákazníkům a akcionářům.

Společnost Shell rozvíjí globální portfolio vysoce kvalitních nature-based projektů, včetně našich ústředních projektů Katingan Mentaya v Indonésii a Cordillera Azul v Peru. Společnost Shell v Evropě také pomáhá nizozemskému národnímu oddělení pro lesnictví Staatsbosbeheer vysadit v příštích 12 letech více než 5 milionů stromů. Ve Španělsku spolupracuje Shell se společností Land Life Company na pilotním projektu obnovy lesů o rozloze 300 hektarů, který doposud vysadil kolem 300 000 stromů v regionu Kastilie a León. Tyto projekty v současné době negenerují uhlíkové kredity, ale předpokládáme, že v budoucnu budou. Investujeme nyní, abychom se připravili na vyšší poptávku zákazníků, protože globální uhlíkový budget se rychle vyčerpává.

Další informace o investicích společnosti Shell do přírodních ekosystémů naleznete na adrese: www.shell.com/naturebasedsolutions