Bytové domy

Pro omezený prostor v bytových domech a na sídlištních parkovištích, s kolmým parkováním s velkým počtem parkovacích míst, doporučujeme jednostranné AC nabíjecí stanice.  

Vozy zde parkují delší dobu, proto jsou ideálním řešením pro tato místa jednostranné AC nabíjecí stanice Alfen Eve Single S-LINE nebo Alfen Eve Single Pro-line s doplňkovými sloupky. Tyto dobíjecí stanice minimalizují prostorové nároky, při zachování krátké vzdálenosti přípojných bodů.

Doporučujeme nabíjecí stanice:


sidlak