Spoločnosť Shell v Európe predstavuje portfólio mazív s neutrálnou uhlíkovou stopou

Oleje a maziva

Zákazníci si teraz môžu zvoliť mazivá s neutrálnou uhlíkovou stopou vo všetkých spotrebiteľských a komerčných značkách. Spoločnosť Shell začala dosiaľ najrozsiahlejší program uhlíkovej neutrality v odvetví mazív.  

Slovenská republika, 23. februára 2021: Spoločnosť Shell dnes oznámila, že svojim zákazníkom ponúkne mazivá s neutrálnou uhlíkovou stopou v celom rade svojich produktov určených pre osobné vozidlá, veľké naftové motory nákladných vozidiel a priemyselné sektory. Táto iniciatíva naplňuje rastúce priania vodičov osobných a nákladných vozidiel znížiť svoju uhlíkovú stopu a umožňuje im kompenzovať emisie z nákupu mazív.

V rámci tohto programu bude spoločnosť Shell kompenzovať emisie celého životného cyklu viac ako 200 miliónov litrov vyspelých syntetických mazív, čo zodpovedá ročnej odstávke 340 000 osobných automobilov s cieľom kompenzovať 700 000 ton CO2e ročne. Pre Európu to znamená kompenzovať viac ako 60 miliónov litrov pokročilých syntetických mazív, čo zodpovedá ročnej odstávke 130 000 osobných automobilov s cieľom kompenzovať približne 280 000 ton CO2e ročne.

Budúcnosť bez uhlíkovej stopy - SK

Parminder Kohli, viceprezident Lubricants pre Európu, Rusko a Afriku v spoločnosti Shell, uviedol: „Ako najväčší svetový dodávateľ mazív máme dobrú pozíciu, aby sme vyhoveli meniacim sa potrebám našich zákazníkov. Súčasne tvrdo pracujeme na nevytváraní alebo znižovaní emisií tým, že pri výrobe našich mazív využívame väčšie množstvo obnoviteľnej energie, znižujeme množstvo odpadu a zvyšujeme energetickú účinnosť našich prevádzok. Okrem toho pomáhame aj našim zákazníkom kompenzovať emisie z ich nákupov mazív, čo je jeden z mnohých spôsobov, ako to dosiahnuť.

Uhlíkovo neutrálne mazivá spoločnosti Shell budú dostupné na kľúčových trhoch v celej Európe, vrátane Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska, Talianska, Španielska, Poľska, Holandska, Belgicka, Luxemburska a Turecka. Budú tiež k dispozícii u distribútorov spoločnosti Shell vo všetkých krajinách, kde pôsobí. Spoločnosť Shell bude na týchto trhoch kompenzovať emisie z mixu vyspelých syntetických mazív, vrátane: Helix pre osobné automobily, Rimula pre veľké naftové motory nákladných vozidiel a široké škály priemyselných mazív, ako je Shell Omala pre priemysel veternej energetiky, výrobky Shell s ekoznačkou „Shell Naturelle“ a vybrané produkty Shell Gadus pre priemysel veternej energetiky.

Budúcnosť bez uhlíkovej stopy - SK

Tento program prispeje k vlastnej ambícii spoločnosti Shell stať sa energetickou spoločnosťou s nulovými emisiami v súlade so spoločnosťou do roku 2050 alebo skôr. Zatiaľ čo opatrenia na nevytváranie a znižovanie emisií sú z dlhodobého hľadiska najlepším spôsobom boja proti emisiám, programy kompenzácie uhlíka až do zavedenia škálovateľných riešení ponúkajú okamžité riešenia znižovania emisií CO2e v celom portfóliu a hodnotovom reťazci Shell. Portfólio nature-based uhlíkových kreditov spoločnosti Shell bude kompenzovať emisie CO2e z celého životného cyklu týchto produktov, vrátane ťažby surovín, obalov, výroby, distribúcie, použitia zákazníkom a spracovania produktu na konci jeho životnosti.

Budúcnosť bez uhlíkovej stopy - SK

Portfólio uhlíkovo neutrálnych mazív bude zahŕňať:

Shell Helix Ultra 0W,
portfólio ekoznačky Naturelle,
portfólio pre priemysel veternej energetiky vo všetkých rodinách produktov,
vybrané prémiové triedy pre veľké naftové motory nákladných áut, pre sektory spotrebiteľského priemyslu a energetiky.

Spoločnosť Shell je najväčším svetovým dodávateľom mazív a ročne predá približne 5 miliárd litrov hotových mazív spotrebiteľským a komerčným automobilovým, leteckým, námorným, ťažobným, energetickým a priemyselným segmentom.

Spoločnosť Shell ponúka svojim zákazníkom špecializované mazivá pre hybridné vozidlá a tiež e-kvapaliny, s ktorými môžu elektrické vozidlá fungovať lepšie a efektívnejšie.

Prečítajte si viac na automax-group.com/sk/emisie-co2 o tom, ako Shell Lubricants prináša vyšší výkon s nižšími emisiami, menšou spotrebou prírodných zdrojov a menším množstvom odpadu.

Budúcnosť bez uhlíkovej stopy - SK

Nature-Based riešenia (riešenia založené na prírodných procesoch)

Nature-based riešenia sú projekty, ktoré chránia, transformujú alebo obnovujú krajinu. Týmto spôsobom príroda absorbuje viac emisií CO2 z atmosféry.

Ochrana alebo obnova prírodných ekosystémov, ako sú lesy, lúky, rašeliniská a mokrade, vedie k nižším koncentráciám skleníkových plynov v atmosfére. Tieto činnosti môžu tiež viesť k vytváraniu, uplatneniu na trhu, obchodovaniu a predaju uhlíkových kreditov. Prispievajú tiež k mnohým ďalším výhodám, vrátane zlepšenia biologickej rozmanitosti, kvality vody, protipovodňovej ochrany a živobytia.

Shell je celosvetovo jedným z najuznávanejších investorov do uhlíkových kreditov. Naše rastúce portfólio auditovaných projektov pomáha našim zákazníkom plniť záväzky v oblasti životného prostredia a udržateľnosti, ktoré prijali voči svojim zamestnancom, zákazníkom a akcionárom.

Spoločnosť Shell rozvíja globálne portfólio vysoko kvalitných nature-based projektov, vrátane našich ústredných projektov Katingan Mentaya v Indonézii a Cordillera Azul v Peru. Spoločnosť Shell v Európe tiež pomáha holandskému národnému oddeleniu pre lesníctvo Staatsbosbeheer vysadiť v nasledujúcich 12 rokoch viac ako 5 miliónov stromov. V Španielsku spolupracuje Shell so spoločnosťou Land Life Company na pilotnom projekte obnovy lesov s rozlohou 300 hektárov, ktorý doposiaľ vysadil okolo 300 000 stromov v regióne Kastília a León. Tieto projekty v súčasnosti negenerujú uhlíkové kredity, ale predpokladáme, že v budúcnosti budú. Investujeme teraz, aby sme sa pripravili na vyšší dopyt zákazníkov, pretože globálny uhlíkový budget sa rýchlo vyčerpáva.

Iné informácie o investíciách spoločnosti Shell do prírodných ekosystémov nájdete na adrese: 

www.shell.com/naturebasedsolutions