Szerződési feltételek - B2B

Kifizetendő és úé 1.10-től.2021

Ezek az Általános Szerződési Feltételek szabályozzák az eladó, azaz az AutoMax Group s.r.o. vállalat közötti kapcsolatokat és kötelezettségeket, K Hájům 1233/2, 155 00 Prague 5, Czechá Republic, www.automaxgroup.com, ID: 43873588, VAT: CZ43873588, E-mail: automax@automax-group.com, tel.: +420 272 700 530, bejegyezve a prágai Városi Bíróságon, kereskedelmi nyilvántartás, részleg. C, betét 5548 dále a továbbiakban „Társaság“ és „Vevő“ között, amely az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban keletkezik, a áamelynek értelmében a Társaság köteles az árut a Vevőnek leszállítani, a Vevő pedig köteles az árut átvenni és a vételárat a Társaságnak megfizetni.

A MEGRENDELÉS ÉS A VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS
A Megrendelés az adásvételi szerződés megkötéséhez vezető kötelező lépés, és a következő módokon hajtható végre:
- elektronikus levélben a provoz@automax-group.com
- elektronikus platformokon keresztül B2B e-shop, EDI;
- elektronikus levélben;A hosszú távú és ismételt együttműködés érdekében a Társaság általában adásvételi szerződést („RKS“) köt a Vevővel. Az adásvételi szerződést, beleértve az RKS-t és az abból eredő valamennyi jogviszonyt, a Cseh Köztársaság szabályai szerint kell végrehajtani.
Az adásvételi szerződés vagy az RKS megkötésével a Vevő megerősíti, hogy elolvasta és elfogadta ezeket a feltételeket.

ÁLLÍTÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
Az árlistában feltüntetett árak nem tartalmazzák a jövedéki adót és az ÁFA-t. A kiválasztott árukhoz mindig hozzá kell adni a szolgáltatási adót. Amennyiben a Vevő az adásvételi szerződés vagy az RKS alapján minimális súlyú vagy minimális értékű árut vásárol, a vételár tartalmazza a Cseh Köztársaságon belüli szállítást a Vevő által megjelölt helyre. A minimálisální vagy a megrendelés értéke 2500,- CZK áfa nélkül. Vásárlási´ szerződések esetén, ha a vétel´ ár nem éri el a minimálisální értéket, a Vevő´cí köteles a Társaságnak a szállításiá és csomagolásiá költséget összesenýši 99,-Kč áfa nélkül megfizetni.
Az egyes tételek árai csomagolással együtt kerülnek meghatározásra.
A Vállalat vállalja, hogy a megrendelt árut időben és a szállítási ütemtervnek megfelelően szállítja a Vevőnek. A teljesítés helye a Vevő átvételi helye, amelyről a megrendelés elfogadásakor állapodnak meg. A raktáron lévő és munkanapon 10:30 óráig megrendelt árukat általában a következő munkanapon szállítják ki. Egyéb esetekben a szállítási határidőt egyedileg állapítják meg. Váratlan működési hiba, az információs rendszer meghibásodása vagy áramkimaradás esetén a Társaság fenntartja a lehetőséget a megállapodás szerinti szállítási határidő elhalasztására.
Az áruszállítást a Társaság külső fuvarozói végzik. Az árukat súlyuktól vagy mennyiségüktől függően általában fa raklapokon vagy csomagban szállítják.
Abban az esetben, ha a Vállalat az Árut fából készült raklapokon szállítja, a Vevő vállalja, hogy az Áru átadásakor ugyanennyi, ugyanolyan típusú fából készült raklapot szállít a Vállalatnak. Abban az esetben, ha a Vevő az Áruk átadásakor nem szállít ugyanannyi azonos fajtájú fa raklapot a Vállalatnak;a Társaság vállalja, hogy minden egyes fából készült raklap után, amelyen az Árut szállítják, 250,- CZK-t fizet a Társaságnak, beleértve az ÁFÁ-t is. 110,- CZK az ÁFÁ-val együtt a félméretű fa raklapok (ún. fél raklapok) esetében, legkésőbb a Vevőnek történő átadástól számított 14 napon belül.

FIZETÉSIÍ FELTÉTELEK
A ú pozitíví formája ú várakozás készpénzí fizetés az áruí ní és átvételí előtti kifizetés. Ha az RKS-ben megállapodnak, ez a forma helyettesíthető a Társaság ú számlájára történő nem készpénzes fizetéssel, a számlát követő 14 napon belüli esedékességgel, hacsak másképp nem állapodtak meg. A vételár késedelmes megfizetése esetén a Vevő köteles a Vállalatnak a késedelem minden egyes ý napjára az esedékes összeg 0,05%-ának megfelelő összegű ú késedelmi díjat fizetni. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy ne adjon a Vevőnek további árut abban az esetben, ha a Vevő fizetési késedelembe esik;m az előző szállítmányok közül akár csak egynek is az árát, az előző szállítmányok árának teljes kifizetéséig.

A &scaronÍ škódok átadása
A &scaronÍ &scaronÍ &scaronÍ átadása a Vevőnek a preá pillanatában; és az áru átvételét, a Vevőnek szállított áru tulajdonjoga csak a vételár teljes kifizetése után keletkezik. A Vevő köteles a megrendelt árut a szállításkor megvizsgálni és átvenni, és ezt a szállítólevélen megerősíteni. Az áru átvételekor észlelt hibákat azonnal, a kézbesítéskor a szállítólevélen történő megjelöléssel, az árut szállító fuvarozó nevének és aláírásának feltüntetésével kell kifogásolni. Az ilyen típusú hiba miatt később benyújtott igényeket nem vesszük figyelembe.

MINŐSÉGI JÓTÁLLÁS
Hacsak másképp nem szerepel (pl. A Társaság az áruknak a Vevő részére történő eladásakor 24 hónapos garanciát vállal. A határidőn belül észlelt rejtett hibákat a Vevőnek haladéktalanul értesítenie kell a Vállalatot, és ésszerű határidőt kell biztosítani azok elhárítására. Aýrobcí nyilvánvaló és rejtett hibáira vonatkozó panaszokat aýVevőí aýVállalatí köteles bejelenteni aýVállalatnak; csak akkor fogadják el, ha a Vevőácí inákeré így leértékelié a Vállalatárobotjaitáelőttiá napon. A követelés rendezésének határideje felfüggesztésre kerül abban az esetben, ha a Társaság nem kapta meg a követelés rendezéséhez szükséges dokumentumokat (áruk száma, egyéb dokumentumok stb.).

SZEMÉLYESÍÍ&DATÁSVÉDELEM
Vevő´&cí a szerződés megkötésével hozzájárul a személyes´´&adatok feldolgozásához és tárolásához az adatbázisában; Az Eladó vállalja, hogy megvédi a Vevőt a jogosulatlan felhasználástól.


Hűségesen&Í MEGÁLLAPODUNKÍ
A felek megállapodnak abban, hogy a vonatkozó kapcsolataik és kötelezettségeik irányadóak;dí a Cseh Köztársaság jogával összhangban, és hogy a vitás kérdéseket közösen, egyý aktussal próbálják megoldani. Ha a vitás kérdéseket nem sikerül megállapodással kiküszöbölni, a vitás kérdéseket a Cseh Köztársaság bíróságai rendezik. Bármilyené ú ú mellékš ú ú ú megállapodás vagy a jelen feltételek módosításaú érvényességéhezú űrlap szükséges.