Szerződési feltételek - B2C

Teljesé és ú2021.10.1-től aktív
A jelen Általános Szerződési Feltételek az eladó, azaz az AutoMax Group s.r.o. társaság közötti kapcsolatokat és kötelezettségeket szabályozzák, K Hájům 1233/2, 155 00 Prague 5, Czechá Republic, www.automax-group.com, ID: 43873588, VAT: CZ43873588, E-mail: automax@automax-group.com, tel.: +420 272 700 530, bejegyezve a prágai Városi Bíróságon, kereskedelmi nyilvántartás, részleg. C, 5548 dále betét, a továbbiakban: „Társaság“ és „Vevő“ (fromákazníkem) között az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő ügyletek; Szerződés, amelynek értelmében a Vállalat köteles az árut a Vevőnek leszállítani, a Vevő pedig köteles az árut átvenni és a vételárat a Vállalatnak megfizetni.

IFÍIFÍKOR és VÁSÁRLÁSÍ SZERZŐDÉS
A megrendelés egy komoly lépés az adásvételi szerződés megkötése felé, és az elektronikus B2C webáruház platformon keresztül valósítható meg, csak B2C az interneten.www.automax-group.com aáíkazníka schválené Companyí regisztráció nélkül.
Az adásvételi szerződés megkötésével a Vevő megerősíti, hogy elolvasta és elfogadta ezeket a feltételeket.

ÁRAK ÉS KIEGÉSZÍTÉSEK
A www.automax-group.com B2C webáruházban feltüntetett árak tartalmazzák a jövedéki adót és az áfát. Amennyiben az adásvételi szerződés szerinti ár legalább aýši minimumální értéket eléri, az ár tartalmazza a szállítást aám Cseh Köztársaságon belül aácí Vevő által megjelöltámé helyre. A minimálisální érték 1000,- CZK, beleértve az ÁFA-t. Ha az adásvételi´ szerződés szerinti vételár nem éri el a minimálisální értéket, a Vevő´cí köteles megfizetni a Társaságnak a szállításiá és a csomagolásiá költséget, összesená 69,- CZK-ban, beleértve az ÁFA-t.
A Társaság vállalja, hogy a megrendelt árut időben leszállítja a Vevőnek. Az árukat általában munkanapokon 8 és 18 óra között szállítják. A szállítás helye a Vevő átvételi helye. A raktáron lévő és munkanapon 10:30 óra előtt megrendelt termékeket általában 3 munkanapon belül kiszállítják. Váratlan működési hiba, az információs rendszer meghibásodása vagy áramkimaradás miatt a Társaság fenntartja a jogot a szállítási határidő módosítására.
Az áruk szállítását a Társaság külső fuvarozói biztosítják. Az árukat általában csomagként szállítják a szállítmányból.

Fizetés SUBMÍNKY
A úpozitíví formája a úkastélyok készpénzesí fizetés a preání és az áru átvételeí vagy kártyás fizetés a paymentá bránu-n keresztül.

AZ ÜGYFÉLNEK A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSA
A fogyasztó olyan személy, aki a Polgári törvény 419. szakaszának rendelkezései szerint olyan személy, aki természetes személy, aki szerződést kötött a fogyasztóval; egy vállalkozóval vagy egy olyan személlyel kötött szerződés, aki egyébként a vállalkozása vagy önálló vállalkozása rámecumán kívül vagy a rámecumán kívül jár el.
Vásárlásií szerződés, amelyet a dá l (az interneté üzletben vagy telefonon) kommunikációs eszközzel kötöttek, a fogyasztó a polgári törvény 1829. cikkének á 1829. § (1) bekezdése szerint a koná koná ku az áru átvételétől számított 14 napon belül elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben a Vevőnek kapcsolatba kell lépnie a Vállalattal, és írásban értesítenie kell, hogy eláll a szerződéstől, megadva a megrendelés számát, a vásárlás dátumát és a vételár számát. Úgy kell tekinteni, hogy az említett ú ú ú átvételi elismervény a Vevő ú beleegyezését jelenti a ú ár kifizetéséhez ezen ú átvételi elismervényért.
Ha a Vevő eláll a szerződéstől, ašle vagy azá inškeré az árut´ aáscané oná az adásvételi szerződés´ a Társaság indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb ašak a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaadja. Ha ez már nem lehetséges (pl. az Áruk időközben megsemmisültek vagy elfogytak), a Vevőnek pénzbeli kártérítést kell nyújtania a már nem szállítható áruért cserébe. Ha azá árá az áruá árát csak részben fizetik ki, a Társaság a Vevőá aá várá kódoká aá vételá évét aá vételá árára alkalmazhatja és beszámíthatja. A Társaság ilyenéesetben köteles értékesíteni a felmerült škódot. A Társaság csak azt a vételárat téríti vissza a Vevőnek, amellyel szemben a Vevő a fent említett esetekben érvényesen beszámította a Vevő követelését.
Ha a Vevő eláll a Szerződéstől, a Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríti a Vevő által a Szerződés alapján elfogadott vételárat, beleértve a szállítási és csomagolási költségeket is.
A Társaság tájékoztatja a Vevőt, hogy a szerződéstől való elállás esetén a Vevő viseli az áremeléssel kapcsolatos költségeket;m a Vállalat árujának és a Vállalat árujának vételárát, ha az ilyen árukat jellegük miatt nem lehet a szokásos módon visszaküldeni.

KÉZ A MINŐSÉGÉRT
A vállalat az áru vevőnek történő átadásától számított 24 hónapos minőségi garanciát vállal. A határidő alatt észlelt rejtett hibákat a Vevőnek haladéktalanul értesítenie kell a Vállalatot, és ésszerű határidőt kell biztosítani azok elhárítására. Az áru nyilvánvaló és rejtett hibáira vonatkozó reklamációkat a Vevőnek a Vállalatnak kell jeleznie, és azokat a Vállalatnak kell jelentenie; csak akkor fogadják el, ha a Vevőácí inákeré így leértékelié a Társaságárobotjaitáelőttiánaponá. A követelés rendezésének határideje felfüggesztésre kerül abban az esetben, ha a Társaság nem kapta meg a követelés rendezéséhez szükséges dokumentumokat (az áruk száma, egyéb dokumentumok stb.).

A SZEMÉLYES ÍCH ÚNAPOK VÉDELME
A szerződés megkötésével a vevő beleegyezik abba, hogy a vevő személyes adatait feldolgozza és adatbázisában tárolja;őt az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletével összhangban a szerződés tárgyának teljesítése és a úýýý&ciklusok által előírt ú&horse vagy marketing úý&head által előírt úýý&ciklusok teljesítése céljából. Az Eladó vállalja, hogy megvédi a Vevőt a jogosulatlan felhasználástól.

OSTATNÍ
A megrendelés visszaigazolásával és elküldésével a vevő megerősíti, hogy az áruk, amelyek a vámnómenklatúrában szereplő vámtarifa-besorolásuk alapján jövedéki adókötelesek, az Art. A jövedéki törvény 3. sz. 353/2003 sz. törvénycikk, a módosított szöveg szerint, az AutoMax Group s.r.o.-tól vásárol. (azonosítószám: 438 73 588), székhelye: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, nem vásárolják meg értékesítésre, és nem használják motorhajtásra, hő- vagy keveréktermelésre.

FROM ÁFAITHÍ ESTABLISHEDÍ
A felek megállapodnak abban, hogy kapcsolataikra és kötelezettségeikre a Cseh Köztársaság joga az irányadó, és hogy minden vitás kérdést közösen és a Cseh Köztársaság joga szerint próbálnak megoldani. Ha a vitás kérdéseket nem sikerül megállapodással kiküszöbölni, a vitás kérdéseket a Cseh Köztársaság bíróságai rendezik. Bármilyené ú ú oldalsóš ú ú megállapodás vagy a jelen feltételek módosításaé érvényességéhezé formanyomtatvány szükséges.