E-fluids a E-greases - oleje a mazivá pre elektromobily

Elektromobilita predstavuje pre výrobcov OEM jedny z najväčších technických a konštrukčných zmien, a teda aj výziev v histórii tohto odvetvia. 

E-fluids

S nástupom hybridných a elektrických vozidiel prechádza automobilový priemysel jednou z najzásadnejších zmien vo svojej histórii. Pre spotrebiteľov je zvyčajne dôležité, ako sa výrobcovia automobilov správajú k životnému prostrediu. Pre výrobcov OEM však e-mobilita predstavuje jednu z najväčších technických a konštrukčných zmien, a teda aj výziev v histórii tohto odvetvia. V spoločnosti Shell preto spolupracujeme s výrobcami, aby sme im pomohli riešiť tieto výzvy. 

Niet pochýb o tom, že e-mobilita tu zostáva a bude sa ďalej rozvíjať. Otázky týkajúce sa spoľahlivosti, rýchlosti a dojazdu hybridných vozidiel a elektromobilov boli v posledných rokoch zodpovedané k spokojnosti čoraz väčšieho počtu spotrebiteľov, a to až do takej miery, že sa dopyt presunul z automobilov so spaľovacím motorom na elektromobilitu. Očakáva sa, že do roku 2031 presiahne výroba elektrických vozidiel 50 % všetkých vyrobených automobilov.

E-fluids

Oleje Shell E-Transmission Fluid

Oleje Shell E-Fluids E6 i Plus sú určené pre integrované batériové elektrické vozidlá. Má najnovšiu špičkovú technológiu, ktorá presahuje najnovšie požiadavky na prevodovky elektrických vozidiel. Je špeciálne vyvinutý so syntetickými základovými olejmi a technológiou aditív, ktoré sú jedinečné pre spoločnosť Shell, a poskytuje našim partnerom a zákazníkom OEM riešenie, ktoré presahuje budúce požiadavky na prevodovky elektromobilov.

Oleje Shell E-Thermal Fluid

Shell E-Thermal Fluid E5 M bol vyvinutý pre batérie, elektromotory, meniče a rýchle nabíjačky. Je založený na nekorozívnej technológii bezsírneho základového oleja (GTL) a bol navrhnutý pre vysoké aj nízke teploty. Shell Thermal Fluids E5M je už pripravený na použitie v budúcich aplikáciách ponorného chladenia, kde sú články v priamom kontakte s tepelnou tekutinou.
Efluids

Maziva Shell E-Grease

Shell E-Grease E6 M je vyvinutý na mazanie ložísk vo vysokorýchlostných elektromotoroch v batériových elektrických vozidlách s mokrou a suchou konštrukciou motora. Shell E-Grease E6 M využíva našu novú technológiu zahusťovadiel, ktorá prekračuje najnovšie požiadavky na mazivá pre elektrické vozidlá. Špeciálne zloženie so syntetickými základovými olejmi a najnovšou technológiou aditív, ktorá je jedinečná pre spoločnosť Shell, poskytuje našim OEM partnerom a zákazníkom riešenie, ktoré prevyšuje budúce požiadavky na mazanie ložisk elektromobilov. 

Portfólio Shell E-Fluids a E-Greases čerpá z našich rozsiahlych skúseností v oblasti olejov a mazív. Celé portfólio olejov a mazív pre elektromobilitu je ponúkané ako uhlíkovo neutrálne, bolo vyvinuté podľa požiadaviek OEM a testované okrem iného aj vo Formule E, na ktorej sa podieľame ako technologický partner spoločnosti Nissan.

E-fluids

Viac informácií o technickom partnerstve spoločností Shell a Nissan v oblasti elektromobility nájdete na tejto stránke:

Napíšte nám a my sa Vám ozveme