Podmienky použitia súborov cookies

Podmienky použitia súborov cookies dopĺňajú Zásady spracovania osobných údajov a popisujú používanie cookies na webovej stránke www.automax-group.com, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť AutoMax Group s.r.o. 

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť AutoMax Group s.r.o., Prague Office Park I, so sídlom K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, IČO: 43873588 (ďalej len „správca“).

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť používané webovými stránkami, aby zefektívnili používateľský zážitok. Cookies tak prevažne zaznamenávajú informácie o správaní používateľa na webovej stránke, t. j. údaje o prihlásení, vyhľadávaní, obsahu košíka a pod.

Webové stránky www.automax-group.com používajú cookies s cieľom lepšieho komfortu ich prezerania, personalizácie a zaistenia funkcionality služieb spoločnosti AutoMax Group s.r.o.

Súhlas a odvolanie súhlasu s použitím cookies

Podľa zákona č. 452/2021 Z.z., o elektronických komunikáciách, je správca oprávnený ukladať cookies na zariadení návštevníka webových stránok, resp. spracovávať údaje s tým spojené, ak sú nevyhnutné na prevádzku webovej stránky www.automax-group.com (ďalej len „technické cookies“).

Na ukladanie ostatných cookies špecifikovaných nižšie, t. j. marketingových, štatistických, preferenčných a nešpecifikovaných cookies, je zo strany návštevníka webových stránok www.automax-group.com nutné udeliť dobrovoľný a informovaný súhlas s ukladaním cookies do jeho zariadenia, resp. so spracovaním údajov s tým spojených, a to v súlade s § 109 odst. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučení subjektov údajov.

Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, a to pre všetky či len niektoré druhy cookies, prostredníctvom Vyjadrenia o súboroch cookie na webových stránkach www.automax-group.com.

Návštevník webových stránok www.automax-group.com môže zároveň vo svojom webovom prehliadači povoliť ukladanie len určitých typov cookies alebo ich použitie zakázať. Nastavenie súkromia v zariadení návštevníka webových stránok www.automax-group.com, kde možno použitie cookies odmietnuť či zakázať, možno nájsť v menu príslušného internetového prehliadača.

V prípade zákazu použitia všetkých súborov cookies správca upozorňuje, že môže dôjsť k narušeniu funkčnosti webových stránok www.automax-group.com.

Zoznam súborov cookies

Webová stránka www.automax-group.com stránka používa hlavne nižšie uvedené a špecifikované druhy cookies.

Z hľadiska časového ide buď o krátkodobé cookies, ktoré sa ukladajú len dovtedy, kým sa neukončí práca s prehliadačom, či dlhodobé cookies, ktoré zostávajú uložené v zariadení návštevníka dlhší čas, ktorého dĺžka závisí od nastavenia internetového prehliadača, a slúžia predovšetkým na personalizáciu webových stránok www.automax-group.com.

Niektoré cookies sú umiestnené službami tretích strán. Cookies tretích strán sú cookies, ktoré sa môžu ukladať prostredníctvom webových stránok www.automax-group.com, ale nepochádzajú priamo od správcu, teda nejde o cookies, ktoré boli vytvorené priamo správcom. Ide spravidla o cookies vytvorené a používané spoločnosťami Facebook, Seznam, Google a pod.