Emisie CO2e

Shell dodáva každý rok zákazníkom na celom svete približne päť miliárd litrov hotových mazív. V tejto súvislosti je však stále potrebné nájsť rovnováhu medzi zvyšovaním prevádzkovej výkonnosti a znižovaním vplyvu na životné prostredie. 

CO2

STRATEGICKÉ INICIATÍVY

Shell si stanovil cieľ znížiť emisie o 50 % do roku 2030 a stať sa uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou do roku 2050. Tento záväzok sa opiera o dve kľúčové strategické iniciatívy:

1. Zníženie intenzity emisií CO2e v olejoch Shell

Prevencia emisií

 • Používanie obalov s vyšším podielom recyklovaných materiálov 
 • Zníženie množstva materiálu v obaloch (EcoPack)

Zníženie emisií

 • Zvyšovanie energetickej účinnosti vo vlastných prevádzkach 
 • Zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie
 • Optimalizácia dopravných trás

Kompenzácia emisií

 • Kompenzácia emisií CO2e zo životného cyklu výrobku (od ťažby surovín, cez dopravu, výrobu, distribúciu, používanie a koniec životnosti) 
 • Využívanie globálne diverzifikovaných, externe overených a vysoko kvalitných uhlíkových kreditov 
 • Podpora medzinárodne akreditovaných projektov na prirodzenú kompenzáciu uhlíka v atmosfére  2. Zlepšenie riadenia požiadaviek na udržateľnosť pomocou najmodernejších technológií

 • Zníženie trenia a opotrebovania 
 • Predĺženie životnosti motorov a strojov 
 • Zníženie spotreby paliva 
 • Predĺženie intervalov výmeny oleja 
 • Zvýšená energetická účinnosť


AKO MÔŽETE ZNÍŽIŤ VAŠE EMISIE CO2e SPOLOČNE SO SHELL LUBRICANTS?

 • Výberom kvalitných olejov na predĺženie životnosti motorov a strojov 
 • Používaním olejov, ktoré zvyšujú účinnosť motorov a strojov, a tým znižujú spotrebu energie 
 • Znížením množstva obalov (EcoPack, nákup väčších balení) 
 • Výberom uhlíkovo neutrálnych olejov s označením CARBON NEUTRAL


Súvisiace odkazy:

Napíšte nám a my sa Vám ozveme