Obchodné podmienky - B2B

Provozovatel e-shopu a prodávající:
Název společnosti: AutoMax Group s.r.o.
Společnost zapsaná pod sp. zn. C 5548 u Městského soudu v Praze
Sídlo: K Hájům 1233/2, Stodůlky, Praha 5, PSČ 155 00
Česká republika
IČ: 43873588
DIČ: CZ43873588

Odpovědná osoba a kontakt:
Kateřina Pobežalová
E-mail: katerina.pobezalova@automax-group.com

Pracovní doba:
PO – PÁ 9:00 – 17:00

1) O registraci
"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu u "AutoMax Group s.r.o." a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace vyjadřujete souhlas se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy "AutoMax Group s.r.o.", v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.,o některých službách informační společnosti.

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv bezplatně zrušit na e-mailové adrese:" sales@automaxeurope.com", nebo na uvedené pevné adrese.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva
Nabídka zboží v e-shopu není sama o sobě návrhem na uzavření kupní smlouvy a má toliko informativní povahu, přičemž prodávající si vyhrazuje právo na změnu podmínek, za nichž je zboží nabízeno.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem (tzn. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Jde-li o spotřebitele, kupující stvrzuje, že byl seznámen s poučením o právu na odstoupení od smlouvy, vzorovým formulářem pro odstoupení od smlouvy, které jsou uvedeny na webových stránkách e-shopu, jakož i se všemi nezbytnými informacemi před uzavřením smlouvy uvedenými pro spotřebitele uvedenými v e-shopu.

Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat (zrušit) objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky potvrzené tímto e-shopem jsou závazné a tvoří kupní smlouvu. Bez ohledu na další práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, může kupující od kupní smlouvy odstoupit (stornovat objednávku) bez jakýchkoli nákladů před její expedicí. Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin od jejího doručení, má se za to, že jste odstoupili od kupní smlouvy bez jakýchkoli nákladů. Storno objednávky můžete poslat e-mailem na adresu sales@automax-group.com případně provést telefonicky na čísle +420 272 700 530. Pro platné storno objednávky je nutné uvést Vaše jméno/firmu, e-mail a číslo objednávky. V případě, že objednávka nebude stornována do doby před započetím expedice, a bude expedována, může být po kupujícím v případě storna objednávky požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O potvrzení objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem.

3) Záruka
Na zboží poskytujeme záruční dobu v délce trvání odpovídající době použitelnosti uvedené výrobcem na obalu zboží nebo v přiložené dokumentaci.

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na daňovém dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v e-shopu v detailu zboží.

4) Doručení zásobovací službou DB Schenker
Zásilky jsou na území ČR přepravovány a doručeny vlastní zásobovací službou až k rukám zákazníka zpravidla do 3 dnů od potvrzení objednávky. Zboží je obvykle doručeno v pracovní dny mezi 8-18 hodinou.

V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat úplnost a nepoškozenost zásilky. Případné zjištěné nedostatky prosím řešte ihned s naším rozvozcem.

ZÁSILKY NEZASÍLÁME NA SLOVENSKO.

Cena za balné a dopravu
Objednávka do 750,- Kč - doprava a balné za 120,- Kč
Objednávka nad 750,- doprava a balné ZDARMA
(uvedené ceny objednávky jsou bez DPH)

5) Platební podmínky
V současné době můžete platit v internetovém obchodě dobírkou – platbu objednávky provedete v hotovosti při převzetí zásilky od našeho rozvozce. Není možné v současné době použít platbu na účet ani platbu kartou.

6) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Spotřebitelem je v souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku člověk – fyzická osoba, která uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě nebo telefonicky), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst.1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně mu oznámí, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz, pokud si přeje, aby mu byly peníze vráceny tímto způsobem, přestože platba proběhla v hotovosti při předání. Má se za to, že uvedení účtu znamená souhlas zákazníka s tím, aby mu byly peníze vrácena na tento účet.

Toto ustanovení zákona nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím k okolnostem prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá veškeré zboží získané na základě kupní smlouvy prodávajícímu nazpět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli ve shora uvedených případech vrací jen kupní cenu, oproti které oprávněně započetl své nároky vůči spotřebiteli.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peníze včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, pokud spotřebitel neurčí nebo nesouhlasí s jiným způsobem vrácení peněz.

Prodávající upozorňuje spotřebitele, že v případě odstoupení od smlouvy ponesou veškeré své náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a za navrácení zboží prodávajícímu, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

8) Reklamace a Reklamační řád
V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu, který naleznete na adrese https://www.automax-group.com/reklamacni-rad-3s. Tam je též popsáno vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy.

9) Ostatní
Potvrzením a zasláním objednávky kupující potvrzuje, že výrobky, které jsou na základě svého sazebního zařazení do celní nomenklatury předmětem spotřební daně dle § 45 odst. 3 zákona o spotřebních daních č. 353/2003 Sb. v platném znění, nakupuje od společnosti AutoMax Group s.r.o. (IČ: 438 73 588) se sídlem K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, nebudou nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí.Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš "AutoMax"

Obchodní podmínky jsou platné od 23. 11. 2015.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.