Späť na domovskú stránku

Pre chladiace systémy

Hmotnosť
 • Do 2 kg
 • 2 - 10 kg
 • 10 - 50 kg
 • 50 - 100 kg
 • 100 - 500 kg
Objem
 • 209 l
 • 20 l
Počet kusov v palete
 • 4
 • 32
Značky
 • Refrigeration
 • ...
Shell Refrigeneration S2 FR-A 46

Shell Refrigeneration S2 FR-A 46

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68

Shell Refrigeration S4 FR-F 68

Shell Refrigeration S4 FR-F 68

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 32

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 32

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 68

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 68