Späť na domovskú stránku

Automobilové oleje

Bod tečenia
 • cca −30 °C
 • cca −24 °C
 • cca −39 °C
 • cca −36 °C
 • cca -25 °C
 • ...
Bod vzplanutia COC
 • > 220 °C
 • > 227 °C
 • cca 90 °C
 • cca 95 °C
 • cca 230 °C
 • ...
Hmotnosť
 • Do 2 kg
 • 2 - 10 kg
 • 10 - 50 kg
 • 50 - 100 kg
 • 100 - 500 kg
Hustota (15 °C)
 • cca 882 kg/m3
 • cca 880 kg/m3
 • cca 864 kg/m3
 • cca 868 kg/m3
 • 850-890 kg/m3
 • ...
Kinematická viskozita (100 °C)
 • cca 14,4–15,0 mm2/s
 • cca 11 mm2/s
 • cca 14,2 mm2/s
 • cca 8,7 mm2/s
 • 12,5-14,4 mm2/s
 • ...
Kinematická viskozita (40 °C)
 • cca 113,1 mm2/s
 • cca 100 mm2/s
 • cca 95,5 mm2/s
 • cca 60 mm2/s
 • cca 48,5 mm2/s
 • ...
Objem
 • 1 l
 • 5 l
Počet kusov v palete
 • 600
 • 144
Viskozitný index
 • > 118
 • cca 98
 • cca 153
 • cca 90
 • cca 144
 • ...
Viskozitná trieda
 • 15W-40
 • 10W-40
 • 40
 • 10W-30
 • 5W-30
 • ...
Značky
 • COYOTE LUBES
 • ...
Cena
Od
Do
Nový
COYOTE LUBES 15W-40 1 L

COYOTE LUBES 15W-40 1 L

Nový
COYOTE LUBES Garden Bio 1 L

COYOTE LUBES Garden Bio 1 L

Nový
COYOTE LUBES M6A 1 L

COYOTE LUBES M6A 1 L

Nový
COYOTE LUBES 5W-40 Racing 1 L

COYOTE LUBES 5W-40 Racing 1 L

Nový
COYOTE LUBES Garden 1 L

COYOTE LUBES Garden 1 L

Nový
COYOTE LUBES OTHP3 1 L

COYOTE LUBES OTHP3 1 L

Nový
COYOTE LUBES 2T Garden 1 L

COYOTE LUBES 2T Garden 1 L

Nový
COYOTE LUBES 4T Garden 1 L

COYOTE LUBES 4T Garden 1 L

Nový
COYOTE LUBES 15W-40 GX 1 L

COYOTE LUBES 15W-40 GX 1 L

Nový
COYOTE LUBES Dexron II D 1 L

COYOTE LUBES Dexron II D 1 L

Nový
COYOTE LUBES PP 80 1 L

COYOTE LUBES PP 80 1 L

Nový
COYOTE LUBES 5W-40 PD LA 1 L

COYOTE LUBES 5W-40 PD LA 1 L

Nový
COYOTE LUBES 10W-40 PLUS 1 L

COYOTE LUBES 10W-40 PLUS 1 L

Nový
COYOTE LUBES PP 90 1 L

COYOTE LUBES PP 90 1 L

Nový
COYOTE LUBES 2 T 1 L

COYOTE LUBES 2 T 1 L

COYOTE LUBES 10W-40

COYOTE LUBES 10W-40

COYOTE LUBES 10W-40 Extreme

COYOTE LUBES 10W-40 Extreme

COYOTE LUBES 5W-30 Longlife III

COYOTE LUBES 5W-30 Longlife III

COYOTE LUBES M6AD

COYOTE LUBES M6AD

COYOTE LUBES 5W-40

COYOTE LUBES 5W-40