Shell Driveline portfólio

Eliminujte prestoje a zabezpečte efektívnu prevádzku so špeciálnym balíkom mazív a servisných služieb, ktorý rozbehne váš potenciál.

Driveline

Objavte s nami výhody Shell Driveline

Eliminujte prestoje a zabezpečte efektívnu prevádzku so špeciálnym balíkom mazív a servisných služieb, ktorý rozbehne váš potenciál.

Aby vaše zariadenie fungovalo čo najlepšie

Úspech podniku závisí od schopnosti maximalizovať produktivitu a riadiť celkové náklady na vlastníctvo celého zariadenia. Spoločnosť Shell Driveline vám pomôže dosiahnuť tento cieľ vďaka súboru vysokoúčinných mazív a služieb, ktoré udržujú vaše vozidlá a stroje v efektívnom a spoľahlivom chode.

Vozidlový park

Flotilové vozidlá, ktoré cestujú na dlhé vzdialenosti (často v extrémnych teplotách a poveternostných podmienkach), potrebujú starostlivosť, aby vydržali na ceste čo najdlhšie. Shell Driveline pomáha prevádzkovateľom tým, že im umožňuje zvýšiť výkon a predĺžiť servisné intervaly - znížiť spotrebu paliva a neplánované prestoje, čím zabezpečuje najlepšie celkové náklady na vlastníctvo.


Stavebné stroje

Pri plnení náročných termínov v drsných podmienkach potrebujú stavebné tímy schopnosť predchádzať poruchám, ktorým sa dá vyhnúť, neplánovaným nákladom na údržbu a nákladným výmenám. Spoločnosť Shell Driveline poskytuje prevádzkovateľom stavieb mazivá a odborné poradenstvo, ktoré potrebujú na produktívnu prevádzku, a to zvýšením prevádzkyschopnosti, minimalizáciou prestojov a predĺžením životnosti ich zariadení.


Poľnohospodárske stroje

Prevádzkovatelia poľnohospodárskych strojov, ktorí sa snažia maximalizovať výnosy v náročných podmienkach, potrebujú svoje zariadenia na poli, a nie v opravovni - najmä v čase najväčšieho výsevu a zberu. Shell Driveline sa postará o to, aby vás vaše stroje nesklamali - vybaví poľnohospodárov mazivami a službami, aby ich vozidlá pracovali efektívnejšie.


PREČO JE DÔLEŽITÁ ÚDRŽBA A POUŽÍVANIE SPRÁVNEHO MAZIVA?

Náklady a oneskorenia, ktorým sa dá predísť, sú až príliš bežným javom. Mnohým spoločnostiam vznikajú neočakávané náklady v dôsledku nespoľahlivého zariadenia. Spolupráca s dôveryhodným partnerom, ktorý zabezpečuje efektívnu údržbu a navrhuje použitie správnych mazív, môže prevádzkovateľom pomôcť znížiť náklady, zvýšiť produktivitu a pripraviť ich podnik na úspešnou prevádzku.

Prekážky na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky

  • Údržba nie je prioritou - mnohí prevádzkovatelia priznávajú, že údržba nie je prioritou, kým sa ich zariadenie nepokazí
  • Úspora nákladov - tímy údržby sú neustále pod tlakom, aby dosahovali lepšie výsledky a zároveň znižovali náklady
  • Nedostatočná podpora zo strany nadriadených - naprieč sektormi jie je údržba zariadení často dostatočne ocenená zo strany vyššieho manažmentu
  • Medzery v znalostiach - spoločnosti si často neuvedomujú, aký vplyv môže mať účinné mazanie na produktivitu zariadení
  • Nedostatok interných odborných znalostí - mnohí prevádzkovatelia potrebujú dodatočné školenia pre svoje tímy, aby sa vyhli poruchám a neplánovanej údržbe
  • Nedostatok externej podpory - tímy údržby majú často problém nájsť externých partnerov s odbornými znalosťami, ktorí by im pomohli efektívnejšie vykonávať údržbu

PRODUKTY SHELL DRIVELINE

Rimula logo

Rada motorových olejov Shell Rimula poskytuje robustnú ochranu motorov s najnovšími technológiami a udržuje vaše zariadenia v prevádzke dlhšie. Pomáha vám tiež zvýšiť úsporu paliva na vašich cestách vďaka lepšej kontrole oxidácie, lepšej strihovej stabilite a vynikajúcej kontrole prevzdušňovania.

Logo Shell Spirax

Rada prevodových olejov a olejov na nápravy Shell Spirax zaistí hladký chod vášho zariadenia každý deň. Okrem toho, že poskytuje o 75 % lepšiu ochranu proti kalom, vydrží až 3-krát dlhšie ako priemyselné normy - ponúka lepší výkon a nižšiu spotrebu.

Gadus logo

Rozsah plastických mazív Shell Gadus siaha od základných plastických mazív, ktoré ponúkajú spoľahlivý výkon pre štandardné aplikácie, až po špecializované mazivá pre aplikácie s nízkou hlučnosťou, vysokou teplotou a vysokým zaťažením. Pomôžu zabezpečiť spoľahlivosť vášho vozového parku.


Súvisiace odkazy:

Napíšte nám a my sa Vám ozveme