Projektová činnosť

Projekty prispôsobené vašim potrebám

Vytvoríme kompletný projekt pre stavebné konanie alebo pripravíme podklady pre projektovanie.a

Nezáväzná ponuka prispôsobená vašim potrebám

Chcem nezáväznú ponuku


Na výstavbu samoobslužných autoumyvární alebo autoumyvární sa vyžaduje stavebné povolenie. Stavebné povolenie vydáva stavebný úrad a vyžaduje sa pri stavbách so zastavanou plochou väčšou ako 150 m2. Dokumentácia pre stavebné povolenie musí obsahovať:

 • dokumenty preukazujúce vlastníctvo pozemku alebo budovy,
 • plnomocenstvo (v prípade zastupovania),
 • projektová dokumentácia stavby vypracovaná projektantom,
 • plán stavebnej kontroly,
 • záväzné stanoviská alebo rozhodnutia dotknutých orgánov (štandardná súčasť projektovej dokumentácie),
 • dôkazy o rokovaniach so stranami,
 • územné rozhodnutie alebo územný súhlas (ak ho vydal iný správny orgán),
 • vyjadrenia vlastníkov verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry, na ktorú bude stavba napojená.


Projekční činnost

AutoMax poskytuje zákazníkom operatívnu úroveň pomoci pri vybavovaní stavebných povolení.


Pracujeme pre vás

 • vizualizácia umiestnenia na pozemku,
 • základný vzorový projekt

Vizualizácia je základom efektívnej prípravy a úspešnej výstavby umývacieho centra. Projektová dokumentácia vždy obsahuje konštrukčný návrh, priestorové usporiadanie a špecifikáciu materiálov budovy.

Všetka projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade so zákonom č. 183/2006 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), resp. s vyhláškou č. 499/2006 Z. z. o dokumentácii stavieb v znení neskorších predpisov.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie obsahuje:

 • úvodná správa,
 • Súhrnná technická správa,
 • situačné výkresy,
 • architektonické a stavebné riešenia,
 • konštrukčný návrh,
 • požiarne bezpečnostné riešenia,
 • zdravotné technické zariadenia,
 • vykurovanie, elektroinštalácia, bleskozvody,
 • priekaz energetickej hospodárnosti budov.


Povedali o nás

riaditeľ pobočky Louny OKIM spol. s r.o.

Sme maximálne spokojní s prístupom a servisom firmy AutoMax Group spol. s r.o. Pri výbere dodávateľa samoobslužného umývacieho centra, sme hľadali silného partnera, ktorý dokáže splniť naše náročné požiadavky na design, maximálnu kvalitu prevedenia stavby, náročnosť zákazníkov, možnosť využitia umývacích boxov aj pre potrebu servisu a bazáru DasWeltAuto a dobré meno našej spoločnosti ako autorizovaného predajcu značiek Škoda a Volkswagen.
Preto pokračujeme v spolupráci a pripravujeme so skupinou AutoMax ďalšie umývacie centrum v pobočke OKIM Lovosice.
Miloslav Šára

konateľ spoločnosti JPV wash s.r.o.

Ďakujem za profesionálny prístup pri náročnej realizácii nielen počas projektového a legislatívneho procesu v rámci stavebného konania. Zvládnutie náročného zadania zložitého pozemku na vypracovanie, profesionálny prístup pri samotnej výstavbe umývacieho centra. Sme veľmi spokojní s prístupom a servisom firmy AutoMax Group spol. s r.o.
Pri výbere dodávateľa samoobslužného umývacieho centra, sme dlho porovnávali, kým sme vybrali silného partnera, ktorý dokázal splniť naše náročné požiadavky na dizajn, maximálnu kvalitu prevedenia stavby a profesionálny prístup k umývaniu vozidiel.
Radi by sme pokračovali v spolupráci so spoločnosťou AutoMax Group s.r.o. na ďalších projektoch.
Vít Smítka

Potrebujete poradiť alebo zaslať cenovú kalkuláciu?

Kontakty