Certifikácia

AutoMax je oficiálny dovozca a distribútor olejov a mazív Shell a ďalších významných značiek.

Certifikácia
Certifikát ISO 14001
Certifikát ISO 14001

Spoločnosť AutoMax Slovakia s.r.o. zaviedla, používa a efektívne dodržiava systém medzinárodne uznávanej normy environmentálneho manažmentu.

Certifikát ISO 9001
Certifikát ISO 9001

Spoločnosť AutoMax Slovakia s.r.o. zaviedla, používa a efektívne dodržiava systém medzinárodne uznávanej normy riadenia kvality.

Certifikát 999/2020/SC/SO
Certifikát 999/2020/SC/SO

Spoločnosť AutoMax Slovakia s.r.o. zaviedla, používa a efektívne dodržiava systém medzinárodne uznávanej normy environmentálneho manažmentu.

Naša spoločnosť získala rôzne ISO Certifikáty, ktoré dokazujú našu profesionalitu a zodpovednosť vzhľadom na široké spektrum našej práce.