Zpět na úvod

Jak poznáte spolehlivého dodavatele profesionální autochemie do myčky?

Autochemie

Především podle toho, že vám nenabízí nejlevnější produkty na trhu. Levná autochemie do myčky se totiž může ve skutečnosti hodně prodražit. Kvůli nekvalitním vstupním surovinám má často velmi omezené mycí schopnosti. Abyste pak dosáhli požadované kvality umytí, spotřebujete jí mnohem větší množství.

Levná chemie se může hodně prodražit

Mycí vlastnosti levných produktů do automyček jsou většinou velmi primitivní na rozdíl od nákladnějších prostředků, které pracují se sofistikovanějšími technologiemi a postupy. Kvůli tomu ale také hrozí poměrně velké riziko poškození mytého vozidla. Nejčastěji se nekvalitní chemie projeví na laku vozu, negativně ale může ovlivnit i nerezové povrchy, nebo slitiny lehkých kovů. Dražší chemie do automyčky oproti tomu obsahuje dokonce ochranné prvky, které dokáží poškození vozu téměř stoprocentně zamezit.

Dražší profesionální chemie má výhodu také v tom, že zákazníkům nabízí ucelené řady, které přesně odpovídají jednotlivým fázím celého mycího procesu. Šíře produktového portfolia bývá proto spolehlivou zárukou odbornosti dodavatele. Pokud nabízí spektrum mycí chemie tak, abyste dokázali umýt všechna vozidla od zabláceného rypadla po luxusní kabriolet, jste pravděpodobně v dobrých rukách.

Nejen chemie, ale i správné know-how

Profesionální dodavatel vám navíc neprodává pouze prostředky na mytí, ale i správné mycí postupy, technologie a dávkování chemie v myčce. Proto v Automaxu spolupráce s odběrateli rozhodně nekončí prodejem produktů, ale provádíme také odborné školení personálu a obsluhy, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím při nesprávném použití chemie.

Profesionální dodavatel chemie nese také přiměřenou odpovědnost za to, když dojde k poškození mytého vozidla nesprávným použitím chemie. Pokud například používáte mycí chemii na přímém slunci, ani nejdražší prostředky neochrání vozidlo před poškozením. Patří k dobrým mravům dodavatele i v podobné situaci se přiměřeným způsobem podílet na odstranění vzniklé škody.

Reference a postavení na trhu

Při výběru dodavatele profesionální chemie do automyčky je dobré zkoumat také reference, zkušenosti ostatních odběratelů a pozici dodavatele na trhu. Přímé reference mají vysokou hodnotu a kvalitní dodavatel zpravidla nemá problém s dodáním zkušeností svých zákazníků. U větších firem s letitou tradicí máte některé další důležité jistoty navíc. Díky letité historii je u nich pravděpodobnější, že ze dne na den úplně nezmizí a vy tak nezůstanete bez dodavatele. Což se na dnešním velmi turbulentním trhu neděje až tak zřídka. Delší doba v oboru většinou také zajišťuje skutečné odborníky s velkým přehledem o nejnovějších trendech. V profesionální chemii pro automyčky je potřeba se pořádně zorientovat, mít přehled o stále se měnící legislativě i o látkách, které jsou už dnes zakázané, přestože se před pěti lety běžně používaly. Zkrátka jde o znalosti, které nezískáte za pár měsíců, možná ani let. Zkušení matadoři je ale u nás v Automaxu mají v malíku. Fakt, že se firma na trhu udržela více let, navíc ukazuje i na to, že dokáže sledovat moderní trendy v oboru a naplňovat stále ambicióznější požadavky odběratelů i koncových zákazníků.

Záruka pravidelných dodávek chemie

Výhodou velké firmy s tradicí bývá také lepší zvládnutí logistiky a pravidelných dodávek potřebného zboží. Přestože dnes není jisté téměř nic, větší a starší dodavatel má praxí vyzkoušené a zaběhnuté procesy v logistice i ve skladování a vytváření potřebných zásob s dostatečným předstihem. Riziko, že najednou zůstanete úplně bez mycích prostředků, protože zrovna někde uvázla dodávka, je u stabilní větší firmy významně nižší.

Nové trendy v portfoliu

Dobrým ukazatelem kvalitního dodavatele je také neustálé obnovování produktového portfolia. I v tomto oboru je potřeba pečlivě sledovat trendy a změny. Díky stále většímu důrazu na ekologičtější přístupy, dochází i v profesionální chemii do myček k razantním změnám. Prostředky na mytí jsou stále šetrnější k životnímu prostředí. Navíc se také přizpůsobují tomu, že výrobci aut kvůli ekologičtější výrobě nepoužívají nejodolnější materiály, protože by to bylo na úkor životního prostředí. Jinými slovy jsou i vozidla stále citlivější na příliš agresivní chemii a profesionální chemie se tomu musí přizpůsobit. Také požadavky na převoz potravin v kamionech stále přísněji kontrolují obsah škodlivých látek v úložném prostoru, a na to má mycí chemie přímý vliv a přizpůsobuje se novým normám. Podobným směrem jdou i další inovace v tomto oboru, klade se stále větší důraz na mycí technologie, které nespotřebovávají zbytečně moc vody a energie. A pak vznikají samozřejmě čistě zábavné novinky, jako je třeba barevná pěna při šamponování auta, která je velmi atraktivní především pro nejmenší osazenstvo vozu, ale na výsledek mycího procesu nemá žádný vliv.

Povinné bezpečnostní listy

Při výběru dodavatele si dávejte také velký pozor na všechny doklady k profesionální autochemii. Evropská legislativa stále zpřísňuje a chemie je pod velkým drobnohledem. Seznamy zakázaných a karcinogenních látek jsou stále delší a podrobnější. Ke každému produktu tak musíte dostat bezpečnostní listy a etikety v češtině, které podrobně informují o složení a rizikovosti daného zboží. Žádný profesionální dodavatel si nemůže dovolit tyto doklady vynechávat. Zároveň by vás měl poučit o bezpečnosti práce se všemi látkami, které vám prodává. Pokud se vás tedy někdo snaží přesvědčit, že jde jenom o papíry, které určitě nepotřebujete, raději se s ním rychle rozlučte.

Výběr dodavatele chemie do automyčky vypadá jako poměrně komplikovaný proces, přesto se však vyplatí mu věnovat odpovídající pozornost. Ušetříte si tím spoustu nepříjemností a nečekaných překvapení.