Zpětný odběr baterií

Informace o zpětném odběru baterií a akumulátorů pro konečné uživatele

V současné době, kdy obecně vzrůstá spotřeba materiálů a energie, vzniká velké množství odpadu. Baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů, jako je zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Od roku 2009 platí v České republice zákon, který zakazuje skládkovat nebo spalovat přenosné baterie či akumulátory. Nejpříznivější způsob nakládání s odpadními bateriemi z hlediska ochrany našeho životního prostředí a zdraví člověka je materiálové využití, neboli recyklace. Aby mohla být odpadní baterie zrecyklována, musíte ji odevzdat na tzv. místě zpětného odběru či místě odděleného sběru. Tyto místa jsou například v některých  prodejnách (zejména tam, kde se baterie prodávají) či na sběrných dvorech jednotlivých obcí. Přehled míst zpětného odběru je k dispozici na www.remabattery.cz 

V České republice končí na skládkách a ve spalovnách stále velké množství baterií. Ročně skončí statisíce kilogramů zinku či železa nevyužité na skládkách. Přitom recyklací například železa se ušetří více než 70% energie oproti získávání železa z rudy. Co se týká toxických kovů, tisíce kilogramů kadmia či olova díky nesprávnému způsobu zbavení se odpadních baterií končí ve směsném komunálním odpadu. Směsný komunální odpad je posléze spalován či skládkován a nebezpečné kadmium či olovo se může dostat do ovzduší, půdy i vody. Tímto způsobem se nebezpečné látky dostávají do potravního řetězce živočichů i člověka. Dlouhodobé působení těchto látek na člověka může vést až ke karcinogennímu bujení, tedy ke vzniku rakoviny. 

Na každé baterii nebo akumulátoru byste měli najít toto označení „přeškrtnutou popelnicí“, které připomíná, že baterie nepatří do směsného odpadu, ale že musí být odevzdána na místa k tomu určená.

Pokud je navíc vyznačen pod symbolem přeškrtnuté popelnice symbol Pb, Cd nebo Hg, znamená to, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť.
Nejběžnější typy baterií, jejich označení, užití a správný způsob odložení:Typ baterieBěžné označeníVelikostPříklady užitíSprávné odložení
AlkalickéAlkalické, Alkaline, AlMnAAA, AA, C, D, 6V, 9VSvítilny, kalkulačky, hračky, hodinky, kouřové alarmy, dálkové ovladačeMísto zpětného odběru, www.remabattery.cz
KnoflíkovéAlkalické, lithiové, rtuťové, stříbrné, zinkovzduchovéVelikost se různíHodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladačeMísto zpětného odběru, www.remabattery.cz
ZinkouhlíkovéClassic, Heavy Duty, Power CellAAA, AA, C, D, 6V, 9VSvítilny, kalkulačky, hračky, hodinky, kouřové alarmy, dálkové ovladače, přenosná rádia, otevírání vratMísto zpětného odběru, www.remabattery.cz
LithiovéLithium, Lithium Ion, Li-IonVelikost se různíLaptopy, mobilní telefony, digitální kamery, mp3 přehrávačeMísto zpětného odběru, www.remabattery.cz
Nikl-kadmiovéNi-CdVelikost se různíKamery, ruční nářadí, bezdrátové telefony, vysílačkyMísto zpětného odběru, www.remabattery.cz
Nikl-metalhydridovéNiMH, Ni-HydrideVelikost se různíKamery, ruční nářadí, bezdrátové telefony, vysílačkyMísto zpětného odběru, www.remabattery.cz
OlověnéSLA, gelové2V, 6V, 12VUPS, kolečková křesla, terénní vozidla, vodní skútryMísto zpětného odběru, www.remabattery.cz
OlověnéAutobaterie6V, 12VAutomobilyAutoservisy
RtuťovéRtuťové, Hg, HgOVelikost se různíHodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladačeMísto zpětného odběru, www.remabattery.cz
StříbrnéStříbrné, AgOVelikost se různíHodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladačeMísto zpětného odběru, www.remabattery.cz