Projekční činnost

Projekty na míru vašim potřebám

Vytvoříme kompletní projekt pro stavební řízení nebo připravíme podklady pro projektování.

Nezávazná nabídka šitá na míru vašim potřebám

Chci nezávaznou nabídku


Při výstavbě samoobslužných mycích boxů nebo mycích linek je nutné stavební povolení. Stavební povolení vydává stavební úřad a je vyžadováno u staveb se zastavěnou plochou větší než 150 m2. Dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat tyto části:

 • doklady prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě,
 • plné moci (v případě zastupování),
 • projektovou dokumentaci stavby zpracovanou projektantem,
 • plán kontrolních prohlídek stavby,
 • závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů (standardní součást projektové dokumentace),
 • doklady o jednání s účastníky řízení,
 • územní rozhodnutí případně územní souhlas (v případě vydání jiným správním orgánem),
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat.


Projekční činnost

AutoMax poskytuje zákazníkům operativní míru součinnosti při vyřizování stavebního povolení.


Zpracujeme vám

 • vizualizaci umístění na pozemek,
 • základní vzorový projekt.

Vizualizace je základem efektivní přípravy a úspěšné výstavby mycího centra. Projektová dokumentace obsahuje vždy konstrukční řešení, prostorové uspořádání a materiálovou specifikaci stavby.

Veškerá projektová dokumentace je vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Součásti projektové dokumentace pro stavební povolení jsou:

 • průvodní zpráva,
 • souhrnná technická zpráva,
 • situační výkresy,
 • architektonicko-stavební řešení,
 • stavebně konstrukční řešení,
 • požárně bezpečnostní řešení,
 • zdravotně technické instalace,
 • vytápění, elektroinstalace, hromosvody,
 • průkaz energetické náročnosti budov.


Řekli o nás

ředitel pobočky Louny OKIM spol. s r.o.

Jsme maximálně spokojeni s přístupem a servisem firmy AutoMax Group spol. s r.o. Při výběru dodavatele samoobslužného mycího centra, jsme hledali silného partnera, který dokáže splnit naše náročné požadavky na design, maximální kvalitu provedení stavby, náročnost zákazníků, možnost využití mycích boxů i pro potřebu servisu a bazaru DasWeltAuto a dobré jméno naší společnosti jako autorizovaného prodejce značek Škoda a Volkswagen.
Proto ve spolupráci pokračujeme a připravujeme se společností AutoMax Group další mycí centrum na naší pobočce OKIM Lovosice.
Miloslav Šára

jednatel společnosti JPV wash s.r.o.

Děkuji za profesionální přístup při náročné realizaci nejen během projektového a legislativního procesu v rámci stavebního řízení. Zvládnutí náročného zadání složitého pozemku na vypracování, profesionální přístup při samotné výstavbě mycího centra. Jsme velmi spokojeni s přístupem a servisem firmy AutoMax Group spol. s r.o.
Při výběru dodavatele samoobslužného mycího centra, jsme dlouho porovnávali, než jsme vybrali silného partnera, který dokázal splnit naše náročné požadavky na design, maximální kvalitu provedení stavby a profesionální přístup k mytí vozů.
Rádi bychom ve spolupráci pokračovali se společností AutoMax Group s.r.o. i na dalších projektech.
Vít Smítka

Potřebujete poradit nebo zaslat cenovou kalkulaci?

Kontaktujte nás