E-fluids a E-greases - oleje a maziva pro elektrické automobily

Pro OEM výrobce představuje e-mobilita některé z největších inženýrských a konstrukčních změn a tím pádem i výzev v historii tohoto odvětví. 

E-fluids

S nástupem hybridních a elektrických vozidel prochází automobilový průmysl jednou z nejzásadnějších změn ve své historii. Pro spotřebitele je zpravidla důležité, jak se výrobci automobilů chovají ekologicky. Pro OEM výrobce však e-mobilita představuje jednu z největších technických a konstrukčních změn a tím pádem i výzev v historii tohoto odvětví. Ve společnosti Shell proto spolupracujeme s výrobci, abychom jim pomohli tyto výzvy zvládnout. 

Není pochyb o tom, že e-mobilita zde zůstane a bude se dále rozvíjet. Otázky týkající se spolehlivosti, rychlosti a dojezdu hybridů a elektromobilů byly v posledních letech zodpovězeny ke spokojenosti rostoucího počtu spotřebitelů, a to až do té míry, že se poptávka z automobilů na spalovací motory na elektromobilitu. Očekává se, že do roku 2031 bude výroba elektrických vozidel přesahovat 50 % všech vyrobených automobilů.

E-fluids

Oleje Shell E-Transmission Fluid

Oleje Shell E-Fluids E6 i Plus jsou určeny pro integrovaná bateriová elektrická vozidla. Disponuje nejnovější špičkovou technologií, která překračuje nejnovější požadavky na převodovky elektromobilů. Je speciálně vyvinutá na bázi syntetických základových olejů a technologie aditiv, které jsou jedinečné pro společnost Shell, a poskytuje našim partnerům a zákazníkům z řad výrobců originálního vybavení řešení, které překračuje budoucí požadavky na převodovky elektromobilů.

Oleje Shell E-Thermal Fluid

Shell E-Thermal Fluid E5 M byl vyvinutý pro baterie, elektromotory, invertory a rychlonabíječky. Je založen na nekorodující technologii bezsirného základového oleje (GTL) a byl navržena pro vysoké i nízké teploty. Shell Thermal Fluids E5M je již dnes připraven pro použití v budoucích aplikacích ponorného chlazení, kde jsou články v přímém kontaktu s tepelnou kapalinou.
Efluids

Maziva Shell E-Grease

Shell E-Grease E6 M je vyvinut pro mazání ložisek vysokorychlostních elektromotorů v bateriových elektromobilech s mokrou i suchou konstrukcí motoru. Shell E-Grease E6 M využívá naši novou technologii zahušťovadel, která překonávají nejnovější požadavky na maziva pro elektrická vozidla. Speciální složení se syntetickými základovými oleji a nejnovější technologií aditiv, která je jedinečná pro společnost Shell, poskytuje našim OEM partnerům a zákazníkům řešení, které překonává budoucí požadavky na mazání ložisek elektromobilů. 

Portfolio olejů a maziv Shell E-Fluids a E-Greases vychází z našich rozsáhlých zkušeností v oblasti olejů a maziv. Celé portfolio olejů a maziv pro elektromobilitu je nabízeno jako karbonově neutrální, bylo vyvinuto dle požadavků OEM výrobců a testovány mimo jiné i ve Formuli E, ve které jsme zapojeni jako technologický partner s Nissanem.

E-fluids

Pro další informace o technickém partnerství Shell a Nissan v oblasti elektromobility navštivte následující stránku:

Napište nám a my se Vám ozveme