Shell Driveline portfolio

Zabraňte prostojům a zajistěte efektivní provoz díky specializovanému balíčku maziv a služeb, který uvede váš potenciál do pohybu.

Driveline

Objevte s námi výhody Shell Driveline

Zabraňte prostojům a zajistěte efektivní provoz díky specializovanému balíčku maziv a služeb, který uvede váš potenciál do pohybu.

Aby vaše zařízení pracovalo co nejlépe

Úspěch podniku závisí na schopnosti maximalizovat produktivitu a řídit celkové náklady vlastnictví celého zařízení. Shell Driveline vám toho pomůže dosáhnout díky sadě vysoce výkonných maziv a služeb, které udržují vaše vozidla a stroje v efektivním a spolehlivém provozu.

Vozový park

Vozidla vozového parku, která cestují na velké vzdálenosti (často v extrémních teplotách a povětrnostních podmínkách), potřebují péči, aby byla na cestách co nejdéle. Shell Driveline pomáhá provozovatelům tím, že jim umožňuje zvýšit výkon a prodloužit servisní intervaly - snížit spotřebu paliva a neplánované prostoje, a zajistit tak nejlepší celkové náklady vlastnictví.


Stavební stroje

Při plnění náročných termínů v drsných podmínkách potřebují stavební týmy schopnost předcházet poruchám, kterým se lze vyhnout, neplánovaným nákladům na údržbu a nákladným výměnám. Shell Driveline poskytuje provozovatelům stavenišť maziva a odborné poradenství, které potřebují k produktivnímu provozu, a to díky zvýšení provozuschopnosti, minimalizaci prostojů a prodloužení životnosti jejich zařízení.


Zemědělské stroje

Provozovatelé zemědělských strojů, kteří pracují na maximalizaci výnosů v náročných podmínkách, potřebují své vybavení na polích, a ne v opravárenské dílně - zejména v období vrcholícího setí a sklizně. Shell Driveline se stará o to, aby vás stroje nenechaly na holičkách - vybavuje zemědělce mazivy a službami pro efektivnější práci vozidel.


PROČ JE DŮLEŽITÁ ÚDRŽBA A POUŽITÍ SPRÁVNÝCH MAZIV?

Náklady a zpoždění, kterým lze předejít, jsou až příliš běžným jevem. Mnoho společností trpí neočekávanými náklady kvůli nespolehlivému vybavení. Spolupráce s důvěryhodným partnerem při poskytování účinné údržby a použití správného způsobu maziv může operátorům pomoci snížit tyto náklady, zvýšit produktivitu a připravit jejich podnikání k úspěšnému provozu.

Překážky pro zajištění bezproblémového provozu

  • Neupřednostnění údržby - mnoho provozovatelů připouští, že údržba není prioritou, dokud se jejich zařízení neporouchá
  • Obavy z nákladů - týmy údržby jsou neustále pod tlakem, aby dosahovaly lepších výsledků a zároveň snižovaly náklady
  • Nedostatek podpory od nadřízených - napříč sektory není údržba zařízení často dostatečně oceněna vrcholovým managementem
  • Mezery ve znalostech - společnosti si často neuvědomují, jaký dopad může mít účinné mazání na produktivitu zařízení
  • Nedostatek interních odborných znalostí - mnoho operátorů potřebuje další školení pro své týmy, aby se vyhnuli poruchám a neplánované údržbě
  • Nedostatečná externí podpora - údržbářské týmy se často snaží najít externí partnery s odbornými znalostmi, které by jim pomohly s efektivnější údržbou

PRODUKTY SHELL DRIVELINE

Rimula logo

Řada motorových olejů Shell Rimula poskytuje robustní ochranu u motorů s nejnovějšími technologiemi a udrží vaše zařízení v provozu déle. Díky lepší kontrole oxidace, lepší smykové stabilitě a vynikající kontrole provzdušňování vám také pomáhá zlepšit spotřebu paliva při vašich jízdách.

Logo Shell Spirax

Řada převodových a nápravových olejů Shell Spirax zajistí, aby vaše zařízení běželo hladce každý den. Kromě toho, že poskytuje o 75 % lepší ochranu proti kalu, vydrží až 3x déle než průmyslové standardy – nabízí lepší výkon a nižší spotřebu.

Gadus logo

Řada plastických maziv Shell Gadus od základních plastických maziv, která nabízejí spolehlivý výkon pro standardní aplikace, až po specializovaná plastická maziva pro nízkou hlučnost, vysoké teploty a vysoké zatížení. Pomohou zajistit spolehlivost vašeho vozového parku.


Související odkazy:

Napište nám a my se Vám ozveme