Zpět na úvod

Co je Clay-Lube?

Autochemie

Claylube je specifická kapalina, která pomáhá mazat povrch při clayování. Bez tohoto maziva zanechává hlína mnoho šmouh, protože je poměrně drsná a při pohybu má velmi vysokou úroveň tření.

Clayování vs. kontaminace

Při čištění povrchu nemusí stačit ho jen umýt a vysušit. V mikroskopických důlcích povrchu se mohou zachytit nečistoty nebo dokonce nečistoty, které se s povrchem příliš dobře spojí, než aby je bylo možné odstranit umytím. Jedním z těchto kontaminantů je železitý spad. Částice s hrubou hranou mohou buď uvíznout v nerovném povrchu, ale mohou také zoxidovat do té míry, že se "přilepí" k povrchu. Běžné mechanické mytí tyto částice ve většině případů neodstraní. Jednou z několika metod odstranění těchto nečistot je clayování. Existují i další způsoby, jako je chemické čištění, ale ty jsou zaměřeny na odstranění pouze jednoho druhu kontaminantu, zatímco clayování odstraňuje všechny druhy kontaminantů.

Potřeba clay-lube

Když se dva předměty dotýkají a pohybují se různými směry, jejich povrch se o sebe "obrušuje" , tomu se říká tření. Míra tření závisí na velikosti obou povrchů. Clay je poměrně drsný a měkký, což znamená, že se formuje podle tvaru druhého povrchu a že úroveň tření je poměrně vysoká. Pokud bychom clay použili bez prostředku, který tření snižuje, poškodili by jsme tím lak. Detailing je především o prevenci poškození a obnově/údržbě laku. Claylube je speciální kapalina, která pomáhá clayi snadněji klouzat po laku, aniž by bránila jeho čištění. Aby byl claylube uživatelsky přívětivější, jsou do něj většinou přidávány vonné látky. Mohou také obsahovat polymery (ale přírodní i syntetické), které mu pomáhají v jeho výkonu. Tyto přísady mohou někdy znamenat velký rozdíl v tom, jak snadno se s určitým claylube pracuje.

Nejlepší produkt?

Nelze říci, který produkt je pro Vás nejlepší. Nejprve musíte zjistit, jaký clay použít, v závislosti na tom, jaké nečistoty se na povrchu nacházejí a kolik jich je na vašem povrchu. To vám napoví, jakou tvrdost claye zvolit. V případě velkého množství nečistot na velmi tvrdém laku potřebujete tvrdý clay, který povrch vyčistí. Pokud je na povrchu málo nečistot a je velmi měkký, potřebujete velmi měkký clay. Některé clayluby toho zvládnou více než jiné. Používáte-li velmi drsný claylube, chcete minimalizovat možnost vzniku otlaků, což znamená, že chcete claylube, který velmi dobře maže. Když však používáte velmi jemný jíl, nepotřebujete stejnou úroveň maziva. V závislosti na situaci potřebujete buď výrobek A, nebo výrobek B. K dosažení dokonalé kombinace je třeba znalostí a zkušeností. Proto máme v nabídce produkt LUBRIFICA, kterou si naředíte dle svých aktuálních potřeb.