Zpět na úvod

Co je Clay?

Autochemie

Clay je tmelu podobná látka, která se používá k odstranění nečistot z povrchu. Clay odstraňuje částice, které nelze odstranit mytím nebo je obtížné je odstranit chemickým čištěním.

Odstranění kontaminantů

Clay umožňuje uživateli odstranit částice, které jsou buď přilepené k povrchu, nebo jsou zachycené v mikroskopických mezerách povrchu. Samotný clay se časem skutečně zašpiní a je třeba jej používat opatrně. Po clayování by měl být povrch na dotek hladký a měl by zanechat hluboce vyčištěný povrch. K dosažení dokonale čistého povrchu můžeme tuto aplikaci opakovat.

Jak se používá?

Obecně se doporučuje používat clay v kombinaci s dostatečnou lubrikací. Jedná se o speciálně vyvinutou kapalinu, která pomáhá clayi klouzat po laku a minimalizuje riziko vzniku rýh nebo poškození laku

Vynález Claye

Původním vynálezcem polymerového detailing claye je pan Tadao Kodate, japonský vědec, který hledal bezpečný způsob, jak odstranit nečistoty z karoserie bez použití drsných chemikálií nebo lešticích prostředků. Původní clay bar byl v Americe uveden na trh počátkem 90. let 20. století. Když byl Dennis Dehn najat, aby předvedl výrobky AWC v Japonsku. Při předvádění výrobků v soutěži v detailingovém testování použil směs, aby dosáhl hladkého a čistého laku. Když se podíval vedle sebe, viděl, že druhý soutěžící používá jakýsi tmel s tekutinou ve spreji, kterým potírá lak. První společností, která si detailingový tmel nechala patentovat, byla společnost Auto Wax Company (později nazvaná: Auto Magic), která patent na detailingový tmel držela až do roku 2014. Devět z deseti prodaných clayů vyráběla společnost Auto Magic pod značkou Clay Magic

Tvrdosti

Clay se vyrábí v několika různých tvrdostích. Tvrdý clay odstraní více nečistot, ale má větší šanci se poškodit. Měkký clay odstraňuje méně nečistot, ale snižuje riziko vzniku otisků na laku. Použití příliš hrubého claye způsobí, že povrch bude ovlivněn více, než je třeba a naopak příliš jemný clay nepřinese požadovaný efekt. K posouzení, jaký clay zvolit je potřeba disponovat zkušenostmi.

Marring

Clay odstraňuje nečistoty tím, že je zachycuje a stahuje je z povrchu. To znamená, že clay musíte často obracet. I při pečlivém zacházení a použití kvalitního clay-lube je velmi obtížné, aby na povrch neměl vůbec žádný negativní vliv. Stopy, které obvykle vznikají při této činnosti, se nazývají „marring“. Marring jsou velmi mělké stopy v povrchu laku, které se velmi snadno odstraňují. Většina leštěnek pro finální úpravu a některé produkty typu "vše v jednom" dokáží marring odstranit velmi snadno.

clay labocosmetica