Co jsou minerální usazeniny (waterspot)

Autochemie

Minerální usazeniny jsou skvrny minerálů, které zůstaly po odpaření vody. Přestože se kapalina odpařuje, minerály v ní obsažené se neodpařují, ale zůstávají v nich.

Minerály ve vodě

Minerály jsou přirozeně se vyskytující látky. Ze všech kapalin, které detailer používá, je voda nejpoužívanější. Voda je jen zřídka čistá forma H2O (vodík a kyslík). Častěji obsahuje několik stopových prvků a minerálů. Při zkoumání kvality vody se bere v potaz:

 • Alkalita
 • Barva vody
 • pH
 • Chuť a zápach (geosmin, 2-methylisoborneol (MIB)…
 • Rozpuštěné kovy a soli (sodík, chloridy, draslík, vápník, mangan, hořčík)
 • Mikroorganismy, jako jsou fekální bakterie viz. Bakteriologický rozbor vody
 • Rozpuštěné kovy (olovo, rtuť, arsen atd.)
 • Rozpuštěné organické látky: barevné rozpuštěné organické látky, rozpuštěný organický uhlík
 • Radon
 • Těžké kovy

Jak vstupuje do hry odpařování

Když se voda odpařuje, zanechává za sebou mnoho, ne-li všechny tyto látky. Odpařování je jiný proces než vaření. První je povrchový jev, ke kterému dochází kdykoli, zatímco druhý je hromadná přeměna, ke které dochází pouze za správných podmínek. Technicky vzato se voda neproměňuje v plyn, ale náhodný pohyb povrchových molekul umožňuje některým z nich dostatek energie, aby unikly z povrchu do vzduchu. Rychlost, s jakou povrch opouštějí, závisí na řadě faktorů - například na teplotě vzduchu i vody, vlhkosti vzduchu a velikosti vystaveného povrchu.

Laboclanek


Jak se dostanou na vaše vozidlo

Po odpaření vody zůstávají na vozidle určité látky. Tyto látky tvoří malou vrstvu. Když se kapka vytvoří na automobilu, její kulatý tvar pomáhá usměrňovat sluneční světlo podobně jako lupa. Zahřívá povrch pod ním a ještě více zahřívá kapku. Čím rychleji se kapka vypařuje, tím více látek po ní zůstává. Kombinace usměrněného slunečního světla a množství látek v kapce vody může skutečně způsobit mírný leptací efekt, který se později projeví jako velmi malé "kapkovité" nedokonalosti povrchu, které lze pouze vyleštit. Ve velmi extrémních případech nelze tyto nedokonalosti vyleštit a může být nutné provést nový lak. Tvar korálku způsobuje, že má poměrně velký objem při relativně malé ploše. To způsobuje, že se kapka odpařuje méně rychle než plochá louže vody. Je velmi běžné, že na voze s velkou perličkou jsou stále vidět kapky vody, i když vedle stojící nechráněný vůz je již zcela suchý. Paradoxně lze vodní skvrny zmírnit tím, že zabráníte vzniku pěkných, plných, kulatých kuliček. Čím větší je úplný smáčecí efekt, tím menší je riziko vzniku minerálních usazenin a tím rychleji voda "vyschne".

Snížení rizika vzniku minerálních usazenin

Není nijak složité mít větší kontrolu nad vznikem minerálních usazenin.

 • Dešťová voda obsahuje velmi málo tvrdých minerálů a bude mnohem méně pravděpodobné, že zanechá nějaké minerální usazeniny
 • Voda z vodovodu je obecně mnohem těžší na minerály, což je dobré pro vaše tělo, ale ne pro auto
 • Můžete použít vodní filtr, který pomůže odfiltrovat co nejvíce částic
 • Můžete použít destilovanou vodu, která bude obsahovat velmi málo nečistot. Této vodě se také může říkat osmózní voda, filtrovaná voda, demineralizovaná voda

Jak je odstranit

Ve většině případů stačí auto pravidelně mýt, abyste odstranili největší z nich. K mytí je potřeba zvolit daný autošampon, který dokáže minerály odstranit. PURIFICA je autošampon, který tento problém vyřeší. V některých vzácnějších případech je můžete bezpečně odstranit za pomoci výrobku ENERGO. Ve velmi extrémních případech může být nutný nový lak nebo bodová oprava.

Pozor

Keramické nátěry jsou však vzhledem ke svému chemickému složení náchylnější k tvorbě vodních skvrn. 

Laboclanek