Průmyslové společnosti mohou ušetřit miliony používáním kvalitních maziv

Oleje a maziva

Odborníci společnosti Shell a téměř 150 průmyslových zákazníků z celé Evropy se shromáždili v technologickém centru Shell v Amsterdamu, aby diskutovali o tom, jak výběr a aplikace kvalitního maziva může ovlivnit celkové náklady na provoz společnosti.

Odborníci společnosti Shell a téměř 150 průmyslových zákazníků z celé Evropy se shromáždili v technologickém centru Shell v Amsterdamu, aby diskutovali o tom, jak výběr a aplikace kvalitního maziva může ovlivnit celkové náklady na provoz společnosti. Celosvětový průzkum společnosti Shell ukazuje rozhodující roli olejového hospodářství, které je pro podniky čím dál důležitější při hledání konkurenční výhody. Klíčem je správný výběr a aplikace maziv, což zahrnuje pravidelnou spolupráci s výrobcem, jakým je společnost Shell.

tn2_obrazek_47

Během technologického fóra Shell hovořili přední odborníci ze společnosti Shell a zástupci různých průmyslových odvětví o trendech a výzvách v oblasti složení a kvality maziv, nástupu průmyslu 4.0, celkových nákladech na provoz a snížení nákladů vynaložených na údržbu průmyslových zařízení. Proběhlo také zasedání zaměřené na řešení každodenních problémů, kterým čelí průmyslové podniky ve stále více konkurenčním prostředí.

Roger Molding, viceprezident společnosti Shell pro globální marketing a prodej maziv v Evropě, tvrdí, že možnosti jak mazivem snížit náklady, jsou často podceňovány: “Společnost Shell Lubricants provedla celosvětový průzkum, který se zaměřuje na to, jak koncový uživatel přistupuje k celkovým nákladům na provoz. Zjistili jsme, že mnoho uživatelů uznává potenciální dopad výběru kvalitního maziva a olejového hospodářství na provozní náklady. Stejně tak ovšem přiznávají, že je tento význam značně podceňován. Mnoho společností “vyhazuje peníze oknem” pokud si toto neuvědomuje, a snižuje svou potenciální konkurenceschopnost. Zaujetí správného přístupu v této oblasti je rozhodující v dnešním konkurenčním prostředí, ale bude to ještě důležitější, až se v plné míře projeví vliv nových technologií a obchodních modelů spojených s průmyslem 4.0.”

Shell Lubricants při vývoji maziv úzce spolupracuje s řadou klíčových výrobců strojů. Díky tomu maziva nejen splňují, ale dokonce překračují požadavky výrobců zařízení jak v současnosti, tak v budoucnu. Úzkou spoluprací se zákazníky a pomoc při zlepšování jejich činností a zvyšování provozních úspor společnost Shell prokázala, že výběr maziv a olejové hospodářství můžou ovlivnit zásadním způsobem fungování firmy. Tyto úspory, kterých společnost Shell zajistila svým zákazníkům po celém světě, naznačují potenciál špičkových maziv při snižování celkových nákladů na provoz a zvyšování produktivity.

Zdroj: Tisková zpráva Shell