Shell Lubricants si již desátý rok po sobě udržuje vedoucí postavení na trhu

Oleje a maziva

Je to již desátý rok po sobě, kdy společnost Shell byla označena za globálního dodavatele maziv číslo jedna.

tn2_obrazek_43

Divize Shell Lubricants si v roce 2015 udržela své vedoucí postavení na globálním trhu, a to s tržním podílem 11,6 %, jak uvádí zpráva společnosti Kline & Company – Global Lubricants Industry: Market Analysis and Assessment 2016. Je to již desátý rok po sobě, kdy společnost Shell byla označena za globálního dodavatele maziv číslo jedna. 

Z odhadu prodejů podle Kline & Company vyplývá, že společnost Shell prodala v roce 2015 celkem 4,4 až 4,6 milionů tun maziv – 66 % v sektoru Automotive (36 % automotive, 30 % commercial automotive) a 34 % v průmyslovém sektoru.

John Abbott, ředitel Shell Downstream, uvedl: „V prostředí, kde je stále silná konkurence, je to pro Shell Lubricants vynikající výsledek. Náš úspěch se opírá o přístup zaměřený na zákazníky, neustálou inovaci nabídky produktů a technických služeb a silný tým. Systematicky investujeme do modernizace a rozvoje našeho dodavatelského řetězce, který dosahuje světové úrovně, abychom mohli reagovat na poptávku nově vznikajících trhů. Do budoucna se budeme zaměřovat na úzkou spolupráci se zákazníky a výrobci průmyslových aplikací. To nás povede k inovativním a integrovaným řešením. Chceme vyhovět měnícím se potřebám zákazníků a využít příležitosti, které tyto změny přináší."

Ve zprávě společnosti Kline & Company se dále uvádí, že Shell Lubricants má vedoucí postavení na trhu na Filipínách (30 %), v Malajsii (27 %), ve Spojeném království (18 %) a ve Spojených státech 12 %). Shell Lubricants si rovněž udržuje vedoucí postavení na trhu v Jižní Africe (20 %), Thajsku (18 %), Kanadě (13 %) a Číně (8 %).

Shell Lubricants si již desátý rok po sobě udržuje vedoucí postavení na trhu. George Morvey, Industry Manager - Energy ve společnosti Kline, řekl: Globální trh s mazivy dosáhl v roce 2015 hodnoty 38,8 milionů tun, což je mírný pokles oproti 39,4 milionům tun v roce 2014. Kromě Indie nedošlo v dalších zemích BRIC k růstu, což přispělo ke globálnímu poklesu. I přes obecně stagnující trh a rostoucí konkurenci ze strany ostatních nadnárodních ropných společností, nezávislých subjektů a výrobců originálních zařízení (OEM) Shell obhájil své postavení v obou dvou segmentech trhu a udržel si svůj tržní podíl.

Shell Lubricants

Pro uspokojení rostoucí poptávky investovala společnost Shell stovky milionů dolarů do modernizace dvou (Čína, Spojené státy) a otevření tří (Rusko, Čína a Indonésie) nových závodů na míchání olejů a maziv, jednoho zcela nového závodu na výrobu maziv (Čína) a dalšího na výrobu základového oleje Group II (společný podnik v Jižní Koreji).

Shell Lubricants si již desátý rok po sobě udržuje vedoucí postavení na trhuDivize Shell Lubricants měla vedoucí postavení na trhu v sektoru osobních vozidel ve Spojených státech (22 %), na Filipínách (32 %), v Malajsii (31 %), Kanadě (19 %) a Číně (14 %). Jedním z klíčových faktorů úspěchu byla revoluční výroba prémiových olejů pro osobní vozy založená na technologii GTL (Gas-To-Liquids), jejíž podstatou je přeměna zemního plynu na kapalinu. Od jejího spuštění v roce 2014 zaznamenaly produkty řady Shell Helix Ultra (nové okno) s technologií Shell PurePlus (komerční název technologie GTL) dostupné na více než 100 trzích po celém světě dvojciferný nárůst. U řady prémiových olejů Pennzoil Platinum, jejichž výroba je také založena na využití technologie Shell PurePlus, došlo od roku 2012 v Severní Americe k 155 % nárůstu. Těmto produktům se podařilo posunout hranice výkonnosti v extrémních testovacích podmínkách na závodních okruzích po celém světě.

Shell je preferovanou značkou oleje pro osobní vozidla v Číně, Spojených státech, Malajsii a Thajsku, pro motocykly v Malajsii a na Filipínách a preferovanou značkou olejů pro velmi namáhané velké dieselové motory v Číně, Egyptě, Rusku a Spojených státech.

Společnost Shell navázala úspěšné obchodní vztahy s klíčovými globálními výrobci originálních zařízení (OEM) včetně BMW AG, skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Hyundai, Renault-Nissan, Toyota, General Motors, Daimler AG, Suzuki, Ducati, MAN, ZF, General Electric, Aggreko, Siemens a řady čínských výrobců (OEM) včetně Geely a FAW.

Shell (nové okno) poskytuje řešení pro mazání řady průmyslových aplikací, např. větrné elektrárny, vysoce zatěžovaná těžební a výrobní zařízení apod. V sektoru průmyslových maziv je Shell vedoucí společností na trhu na Filipínách (29 %), v Thajsku (24 %), Malajsii (20 %) a Spojeném království (18 %). V sektoru komerčních vozidel Shell vede v Malajsii (31 %), Kanadě (20 %) a Spojených státech (18 %).

Divize Shell Lubricants zdokumentovala případy úspory nákladů v celkové výši více než sto milionů dolarů, které bylo dosaženo díky využívání technického servisu jako přidané hodnoty pro vybrané průmyslové zákazníky. Technický servis pomáhá zákazníkům s výběrem, používáním, údržbou a monitorováním maziv v jejich zařízení. Nejnovější službou je Shell Virtual Assistant, komplexní servis pro otázky související s mazivy založený na využití umělé inteligence.

Původní znění tiskové zprávy najdete zde.