Vyznáte se v označení motorových olejů?

Oleje a maziva

Kdo maže, ten jede. Bez motorového oleje by se motor rychle zadřel. Když se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka olejničky, je třeba olej hned dolít. Jak ale vybrat, a co všechno znamenají značky a zkratky na etiketě? Pojďme se na to podívat, abychom šáhli vždy po tom pravém.

Dnešní motorové oleje, hlavně ty pro novější typy vozidel, mají nízkou viskozitu neboli tekutost. Mnohdy připomínají svou hustotou vodu. Důvod je jasný, v motoru by mělo docházet k co nejnižšímu tření. To snižuje spotřebu paliva a snižuje emise CO2.

Motorové oleje se značí několika metodikami. My se zaměříme na normu SAE (Society of Automotive Engineers, Společnost automobilových inženýrů), která určuje viskozitu oleje a na normu ACEA (The European Automobile Manufacturers' Association), která určuje výkonnostní třídu. Někdy se můžeme setkat i se specifickými normami výrobců automobilů.

SAE a značení viskozity motorového oleje

Společnost automobilových inženýrů, zmíněná SAE, navrhla systém kódování viskozity motorových olejů.

Společnost automobilových inženýrů založili Henry Ford s Andrew Rickerem už v roce 1905. Původním záměrem bylo sdružovat automobilové inženýry, ale už záhy se přidali i ti traktoroví a letečtí. Rychle se zformovala do podoby, v jaké je známá dnes.

Už na konci první světové války převzala SAE vzdělávací úlohu a dodnes zajišťuje průmyslové standardy. Ve skutečnosti normy SAE přesahují viskozitu olejů. Skupina dohlíží nejen na automobilový průmysl, ale podílí se také na leteckém, kosmickém a ropném průmyslu, nákladní dopravě a dalších odvětvích.

Hlavním úkolem SAE je zajistit konzistentnost na celém trhu tak, aby motorový olej 0W-30, který si koupíte ve Francii, byl úplně stejný jako ten, který si koupíte v Indii.

Značení viskozity

Označení viskozity motorového oleje podle SAE má alfanumerické značení. Pojďme si to ukázat na příkladu 5W-30.

 • První číslice uvádí proudění oleje za studena, má hodnoty od 0 do 25 a čím je číslo vyšší, tím je olej hustší a za studena hůře maže.
 • Pro klasifikaci olejů používá 6 zimních tříd označených číslem a písmenem „W" (z angl. winter) a 6 letních tříd označených číslicemi 16, 20, 30, 40, 50 a 60.
 • Druhá číslice ukazuje, jak motorový olej proudí při běžných teplotách motoru ohřátém na 100°C. Čím nižší hodnota, tím snadněji proudí a má tekutější konzistenci.

Pojďme si to ukázat na příkladu. Motorové oleje přirozeně chladnutím houstnou a zahříváním řídnou.

Máme dva oleje s označením 5W-30 a 10W-30. První bude proudit při startování snáze, než ten druhý, ale po zahřátí se jejich viskozita srovná.

Naopak když srovnáme motorové oleje s označením 10W-30 a 10W-40, tak při studeném startu mezi nimi není rozdíl, ale po zahřátí bude proudit lépe ten s nižší hodnotou za pomlčkou.

Řidší oleje, které mají nízkou viskozitu, v motoru lépe proudí, a proto chrání motor při nízkých teplotách. Naopak hustší motorové oleje s vysokou viskozitou zachovávají mazací film, který chrání motor při vysokých teplotách.

Motorový olej tedy můžeme přizpůsobit i prostředí, ve kterém jezdíme. V Africe tedy budeme používat jiný motorový olej, než při jízdách ve Skandinávii. V oblastech s vysokými teplotami tak můžeme používat motorový olej s označením 10W-40 nebo dokonce 20W-50, v severních oblastech s nízkými teplotami naopak oleje s označením 0W-30 nebo 5W-30. A u závodních automobilů to budou oleje 10W-60.

Vždy se řiďte doporučením výrobce vašeho vozu, a když si nejste jistí, poraďte se s prodejcem.

Značení ACEA a výkonnostní třída motorového oleje

Výkonnostní třídu motorového oleje značí ACEA. Toto značení nám ukazuje a určuje zda:

 • se olej hodí do naftového nebo benzínového motoru,
 • jde o běžný motorový olej nebo olej pro prodloužené intervaly výměny,
 • jde o vhodný motorový olej pro motory s přímým vstřikováním paliva.

Podle tohoto označení poznáme, pro jak staré motory je daný typ oleje vhodný, specifikace se pravidelně aktualizují. Označení je opět alfanumerické. Písmena označují třídu a čísla kategorii. My se zde věnujeme kategorii A/B, oleje pro osobní vozidla, aktualizovanou v roce 2021.

Značení ACEA

 • A/B: motorové oleje pro benzínové a naftové motory – vysoké množství SAPS (sulfátový popel).
 • A1/B1: kategorie zrušena v roce 2016.
 • A3/B3: kategorie zrušena v roce 2021 – stabilní motorový olej určený pro benzínové a naftové motory osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel a/nebo pro prodloužené výměnné intervaly oleje, pokud to stanoví výrobce motoru.
 • A3/B4: stabilní motorový olej určený pro použití s prodlouženým intervalem výměny pro osobní automobily, lehké zážehové a vznětové motory s přímým vstřikováním. Vhodný pro aplikace popsané v části A3/B3.
 • A5/B5: stabilní motorový olej určený pro prodloužené intervaly výměny pro benzínové a dieselové motory (DI) osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel konstruovaných pro nízkoviskózní motorové oleje s HTHS viskozitou 2,9 až 3,5 mPas. Tyto motorové oleje nejsou vhodné pro použití v některých motorech, proto se vždy řiďte pokyny výrobce.
 • A7/B7: stabilní motorový olej určený pro prodloužené výměnné intervaly, určený pro benzínové a dieselové motory (DI) osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel konstruovaných pro nízkoviskózní motorové oleje s HTHS viskozitou 2,9 až 3,5 mPas. V porovnání s A5/B5 poskytují ochranu proti předzápalům a opotřebení při nízkých otáčkách u přeplňovaných benzinových motorů (DI) a ochranu proti usazeninám v kompresoru turbodmychadla (TCCD) u moderních vznětových motorů (DI). Tyto motorové oleje nejsou vhodné pro použití v některých motorech, proto se vždy řiďte pokyny výrobce.

Značení výrobců

Klasifikace motorových olejů SAE a ACEA jsou obecné. Velké automobilky si často pro své vozy zpracovávají svou vlastní klasifikaci a předpisy, jejichž splnění je podmínkou aprobace automobilových olejů pro daný typ motoru.

U nás v Evropě jsou to především předpisy Volkswagen a Mercedes Benz, ale i ostatní automobilky nezůstávají pozadu.

Plný výčet norem a specifikací, které daný olej Shell splňuje, najdete u malospotřebitelských balení do 5L, na zadní etiketě.

Nevíte si rady?

Vždy platí pravidlo, že lepší jakýkoliv olej, než žádný. Nicméně Shell vám nabízí jednoduchou webovou stránku Shell LubeMatch, kde po zadání typu vozidla, roku výroby, obsahu motoru, vyhledáte nejvhodnější motorový olej přímo pro váš vůz.