Průmyslové oleje a maziva Shell a jejich využití

Oleje a maziva

Každoročně investuje společnost Shell do vývoje a výzkumu nejen motorových olejů a maziv ale také průmyslových olejů.

Průmyslové oleje a maziva jsou vyvinuty jak pro práci ve standardních podmínkách, tak pro práci v náročném prostředí, kde jsou vyšší provozní teploty, tlaky a vysoké požadavky na čistotu oleje.

Jedná se o širokou skupinu olejů a maziv, které se používají pro mazání strojů a zařízení ve výrobním průmyslu, energetice, těžebním průmyslu, ve stavebnictví, zdravotnictví nebo zemědělství.

Shell zastupuje v oblasti průmyslových olejů široké portfolio značek. Tak si pojďme na průmyslové oleje trochu posvítit.

Bílé medicinální oleje

Medicinální oleje zastupuje značka Shell Odina. Používají se v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu, ale jsou vhodné i při výrobě potravinových obalů. Na výrobu medicinálních a farmaceutických olejů jsou kladeny vysoké kvalitativní požadavky a musí splňovat mezinárodní požadavky pharmacopoeia předpisů na čistotu.

Tvoří je hluboce rafinované ropné oleje, které jsou zbaveny aromatických uhlovodíků. Oleje jsou bezbarvé a bez parfemace.

Uhlovodíkové kapaliny jsou vyrobené pomocí technologie GTL. Zemní plyn se nejprve převede na syntézní plyn, poté se zkapalní za využití takzvané Fischer-Tropschovy syntézy a rafinací vzniknou různé finální produkty. Tato chemická přeměna zemního plynu na kapalné produkty se nazývá Gas-to-Liquids (GTL).

Bílé technické oleje

Bílé technické oleje představuje divize Shell Risella X. Vysoce kvalitní technické bílé oleje jsou také založeny na technologii GTL, což jim zaručuje cenné výkonnostní výhody.

Na rozdíl od jiných olejů jsou vyrobeny z čistého syntézního plynu a to vede k tomu, že konečné produkty mají odlišnou molekulární strukturu. Ta poskytuje mimořádnou čistotu a vynikající výkon ve vybraných aplikacích.

Bílé technické oleje mají vysoký stupeň izoparafinických struktur, která jim zaručuje velkou barevnou stálost.

Biologicky odbouratelné a nehořlavé kapaliny

V některých provozech je legislativou dáno používání biologicky odbouratelných olejů. Mezinárodní norma CEC-L-33-T82 považuje za ekologicky odbouratelné oleje ty, které se během 21 dnů rozloží minimálně z 80 %.

V portfoliu Shell zastupuje biologicky odbouratelné a nehořlavé kapaliny značka Naturelle.

Kapaliny mají nízkou toxicitu a jsou vhodné pro použití v ekologicky citlivých oblastech jako je například zemědělství nebo lesnictví. Používají se například v hydraulických a ovládacích systémech strojů.

Průmyslové oleje a maziva Shell a jejich využití


Elektroizolační oleje

Řada produktů Shell Diala představuje inhibované a neinhibované elektroizolační oleje a nejmodernější plně inhibované oleje s velmi nízkým obsahem síry. Všechny tyto elektroizolační oleje splňují přísné požadavky normy IEC 60296. Jsou vyrobeny technologií GTL a vyznačují se vynikajícími antioxidačními vlastnostmi.

Transformátorové oleje Dialla poskytují zvýšenou ochranu zařízení, zajišťují dlouhou životnost a vysokou účinnost. Produkty neobsahují PCB, DBDS a pasivátory, obsahují pouze antioxidanty DBPC a nízkou hladinu aromatických uhlovodíků.

Hydraulické oleje

Hydraulické kapaliny jsou vyvíjeny tak, aby co nejefektivněji zvýšily účinnost hydraulických systémů. Řada Shell Tellus přináší širokou nabídku hydraulických kapalin a olejů, které díky nejmodernější syntetické bezpopelné technologii prodlužují životnost prvků i v nejnáročnějších podmínkách.

Hydraulické oleje chrání před opotřebením, korozí a zajišťují dlouhou životnost a účinnost hydraulických systémů.

Chladící systémy

Refrigeration Oil kompresorové oleje s nízkou mísitelností používají jako chladivo amoniak. Využijete je v rotačních a pístových typech kompresorů. Rafinovaný parafinický základový olej se mísí s aditivy a ta minimalizují tvorbu úsad.

Letecké oleje

Značka AeroShell zahrnuje nejkomplexnější řadu leteckých maziv: letecké pístové motorové oleje, oleje pro turbínové motory, maziva i hydraulické kapaliny.

Turbínové oleje se skládají z minerálních základových olejů s antikorozními přísadami. Jsou vyvinuty pro proudové motory a hojně se používají k inhibici palivových systémů a součástí palivových systémů během skladování.

Hydraulické kapaliny z řady AeroShell splňují nejpřísnější specifikace, včetně MIL-SPEC. V letectví se využívají k různým účelům, od kalibrace a konzervace, až po použití v hydraulice. Značka AeroShell je světovým lídrem na trhu leteckých maziv.

Plastická maziva

Ucelená řada plastických maziv značky Shell Gadus pokrývá požadavky nejrůznějších aplikací. Od víceúčelových maziv, která zjednodušují sortiment používaných druhů v provozu a údržbě, až po speciální mazací produkty, spolu se špičkovými syntetickými mazivy na bázi polymočoviny.

Maziva Shell Gadus jsou navrženy pro překonání tradičních maziv pomocí široké řady technologií zpevňovadel, ta udržují plastická maziva na požadovaných místech i v náročných podmínkách. Výrobce je kombinuje s inovativními základovými oleji a díky tomu poskytují vysoce účinné mazání a ochranu.

Tyto produkty se používají v místech s extrémně vysokou teplotou a tam, kde se vyžaduje mimořádně dlouhá životnost. Syntetická maziva na bázi polymočoviny účinně chrání ložiska, která jsou v nadměrně znečištěném prostředí a pracují v extrémní teplotě a vysokém zatížení.

Průmyslové oleje a maziva Shell a jejich využití


Oleje pro plynové motory

Oleje pro plynové motory zastupuje značka Shell Mysella. Portfolio zahrnuje oleje pro stacionární motory elektrocentrál spalující plyn, těžké i lehké topné oleje a tekutá biopaliva.

Všechny oleje jsou vyvíjeny tak, aby minimalizovali vznik úsad a udržovali motor v čistotě.

Poskytují nadprůměrnou ochranu motorů, a to i u motorů s vysokými teplotami pístů.

Oleje vyhovují požadavkům nejnovější generace plynových motorů, které jsou konstruovány tak, aby splňovaly nejpřísnější limity pro tzv. technologii čistého spalování a nízké emise NOx.

Průmyslové převodové oleje

Široká nabídka převodových průmyslových olejů Shell Omala umožňuje zvolit si výrobek nejlépe vyhovující vašim technickým a provozním potřebám.

Převodové oleje zajistí zvýšenou ochranu proti opotřebení a vyznačují se výjimečně dlouhou výkonností při extrémních zátěžích a teplotách.

Speciální oleje pro mazání průmyslových převodovek jsou vyvinuty tak, aby obstály v provozech s vysokou zátěží jako jsou ocelárny, cementárny nebo důlní a těžební průmysl.

Strojní oleje

Řada ložiskových a cirkulačních olejů Shell Morlina je vyvinuta tak, aby vyhověla zvýšené ochraně před opotřebením strojů.

Strojní oleje chrání a prodlužují životnost namáhaných ložisek, převodů, čerpadel a aplikací oběhového mazání. A to zejména v těch procesech, ve kterých je pro životnost zařízení důležité deemulgace vody nebo hrozí kontaminace prachem a nečistotami.

Strojní oleje splňují veškeré normy a požadavky Morgan Construction Company a Danieli pro běžné ložiskové oleje.

Teplonosné kapaliny

Shell Heat Transfer jsou velmi výkonné teplonosné kapaliny, které se využívají ve zpracovatelském průmyslu, chemických provozech nebo textilních závodech. V průmyslových procesech se většinou používá nepřímý přenos tepla prostřednictvím kapalných teplonosných médií.

Kapaliny Shell Heat Transfer jsou vyrobeny z vysoce rafinovaného minerálního oleje, který zaručuje výkonnost v uzavřených teplosměnných systémech s nepřímým ohřevem.

Turbínové oleje

Turbínové oleje Shell Turbo jsou určeny pro vysokoteplotní systémy plynových turbín, systémy s kombinovaným cyklem a integrálními převody. Chrání zařízení před korozí, minimalizují nánosy nečistot a vznik úsad v ložiscích a řídících ventilech turbín.

Turbínové oleje Shell Turbo obsahují nejkvalitnější hydrorafinované základové oleje v kombinaci s přísadami bez obsahu zinku. Jsou vyráběny technologií GTL, mají výjimečnou oxidační stabilitu, nízkou pěnivost a vynikající deemulgační vlastnosti.

Veškerý sortiment průmyslových olejů Shell najdete v našem e-shopu. Pokud potřebujete poradit s výběrem, neváhejte nás kontaktovat.

Průmyslové oleje a maziva Shell a jejich využití