Jak se staví mycí centrum s AutoMax

Mycí linky a boxy

AutoMax staví mycí centra – jak automyčky, tak mycí boxy, již desítky let. Naše zákazníky můžeme rozdělit na ty, kteří se v mycím byznysu již pohybují a ví, co chtějí. A na úplné nováčky. 

Ti, kteří již provozují nějaké mycí centrum většinou chtějí rozšířit svou síť a mají jasnou představu, zda chtějí stavět mycí linku nebo samoobslužné mycí boxy. Noví investoři, kteří v mycím byznysu začínají, většinou staví samoobslužné mycí boxy.

První zmíněná skupina většinou již má vybraný vhodný pozemek, protože zná parametry a specifikace pozemků pro výstavbu.

Jsme vaší pravou rukou při konzultaci pozemku

Zkušeným i novým investorům jsou každopádně obchodníci AutoMax k dispozici při zhodnocení vhodnosti pozemku. Každý investor by měl mít alespoň vyhlídnutý pozemek. AutoMax není realitní kancelář, která by pozemky aktivně vyhledávala a nabízela k prodeji.

Naši obchodníci poskytují klientům základní servis a na základě empirických zkušeností doporučí:

 • pro jakou technologii je pozemek vhodný,
 • zda je vhodný k výstavbě,
 • a jestli je zajímavý investičně, to znamená, jakou má návratnost.

Díky dlouholetým zkušenostem v oboru, kdy máme za sebou stovky realizací, dokážeme zhodnotit a lokalizovat místo, odhadnout počty zákazníků a potenciál daného mycího centra. Což zákazníci velice kvitují.

Na druhou stranu je ovšem nutné říci, že i když je mycí centrum na skvělém místě s velkým potenciálem, ale majitel se o něj nestará tak ziskovost zaručit nemůžeme.

Podklady pro stavební povolení

Všechny tyto informace jsou nutné jako podklad pro stavební povolení. Stavební úřad se totiž ptá na předpokládaný provoz a podle toho se nastavují i sítě – kanalizace, vodovod, elektrické vedení, atd. Také dodavatelé sítí potřebují vědět, jaký bude odběr vody, elektřiny… Všechny tyto skutečnosti naši obchodníci umí predikovat, tak aby klientům doložili nákladovost, stavebnímu úřadu a dodavatelů potřebná čísla.

Naši obchodníci jezdí se zákazníky na vybraný pozemek a posuzují ho i na místě. Proto se občas i stane, že zákazníkům pozemek nedoporučíme, právě proto, že není dostatečný. Přepočítáváme i investice na přeložení sítí, pokud jsou například pod plombou nebo příliš daleko. Zda se to vyplatí a spolu se zákazníkem vymýšlíme i alternativní řešení.

Projektová dokumentace

AutoMax svým zákazníkům poskytuje součinnost v rámci projektové dokumentace. A to buď dodáním všech podkladů k projektu, nebo jsme schopni vytvořit kompletní projektovou dokumentaci.

Při výstavbě samoobslužných mycích boxů nebo mycích linek je nutné stavební povolení. Stavební povolení vydává stavební úřad a je vyžadováno u staveb se zastavěnou plochou větší než 150 m2. Dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat tyto části:

 • doklady prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě,
 • plné moci (v případě zastupování),
 • projektovou dokumentaci stavby zpracovanou projektantem,
 • plán kontrolních prohlídek stavby,
 • závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů (standardní součást projektové dokumentace),
 • doklady o jednání s účastníky řízení,
 • územní rozhodnutí případně územní souhlas (v případě vydání jiným správním orgánem),
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat.

V AutoMax vám zpracujeme vizualizaci umístění mycího centra na pozemek a základní vzorový projekt.

Vizualizace je základem efektivní přípravy a úspěšné výstavby mycího centra. Projektová dokumentace obsahuje vždy konstrukční řešení, prostorové uspořádání a materiálovou specifikaci stavby.

Veškerá projektová dokumentace je vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Potřebujete zhodnotit pozemek, na kterém chcete postavit mycí centrum? Pojďme do toho společně. Kontaktujte naše obchodní zástupce.