Služby

Nabízíme vám komplexní služby instalace a implementace 

inteligentní dobíjecí stanice pro elektromobily. Realizace dobíjecích stanic na klíč — od projektu, přes instalaci až po poradenství a pravidelný servis a revize.

Zajistíme:
  • Návrh, vizualizaci a kalkulaci vašeho projektu,
  • součinnost při tvorbě projektové dokumentace,
  • dodávku a instalaci špičkových technologií dobíjecích stanic,
  • nastavení managementu a portálového řízení dobíjecích procesů,
  • zákaznickou podporu a pravidelný servis,
  • pravidelné revize dle vyhlášky 50/ 78 Sb. 


EVinstalace

Poradenství a podpora

Vytvoříme vám vizualizaci a sestavíme kalkulaci. Poradíme vám s vhodným výběrem nabíjecích stanic a příslušenství.
Vyhodnotíme připravenost místa instalace a projednáme další postup. Připravíme kompletní nabídku technologií a doporučíme vhodné softwarové řešení. 

Projektová činnost

EVsluzbyNaši technici vyhodnotí stav místa instalace dobíjecí stanice a na základě toho vytvoří projektant projektovou dokumentaci, která je podkladem pro výstavbu nabíjecí stanice.
  • návrh tras vedení,
  • umístění dobíjecích stanic — technické výkresy,
  • potřebné kapacity v dané lokalitě. 


Instalace

Kompletní instalace a implementace inteligentních dobíjecích AC/DC stanic. Zhodnotíme připravenost místa instalace, v případě potřeby navrhneme a zajistíme nutné úpravy místa instalace.

Umístíme, instalujeme a zprovozníme špičkové dobíjecí AC/DC stanice dle projektu. Dodáme špičkový software pro řízení stanice, proškolíme obsluhu a předáme zařízení k užívání.


Servis

Garantujeme zákaznickou podporu a servis v režimu 24/7. Obstaráme pravidelné revize dle vyhlášky 50/78 Sb.

Nabízíme servisní balíčky se základní správou nabíjecí stanice, ale i SLA balíčky s maximální garantovanou dostupností dobíjecí stanice.