Proč a jak udržovat automyčku stále moderní

Provoz mycího centra, automyčky, je podnikání, které vyžaduje neustálou pozornost a péči. Nejde jen o to, aby byla automyčka čistá a funkční, ale také o to, aby byla schopna konkurovat na trhu a nabízet zákazníkům kvalitní a atraktivní služby. Jak tedy udržet automyčku stále moderní a ziskovou? 

Aby byl majitel automyčky o krok napřed před konkurencí, musí nejen sledovat trendy a požadavky zákazníků, ale také je předvídat a inovovat. To znamená, že musí neustále zkoumat trh a zákazníky, testovat nové nápady a řešení, investovat do vývoje a vzdělávání a spolupracovat s odborníky a partnery. Tak může nabídnout zákazníkům jedinečnou službu, která je přiměje k návratu. Pojďme se podívat na pár tipů a rad, které vám pomohou vylepšit vaše mycí centrum.

Co je důležité v automyčce modernizovat

Jedním z klíčových faktorů pro úspěch mycího centra jsou technologie. Technologie se neustále vyvíjí a přináší nové možnosti a řešení pro mytí aut. Pokud chcete udržet krok s dobou a zaujmout zákazníky, musíte investovat do moderních zařízení a systémů, které zajistí efektivní, bezpečné a ekologické mytí.

Jaké technologické trendy řidiči vyžadují?

Bezkontaktní mytí – jedná se o metodu mytí, která nepoužívá mechanické kartáče, ale pouze vysokotlakou vodu a speciální chemii ideálně s přidaným mikropráškem působícím abrazivně a současně šetrně na karoserii. Tím se minimalizuje riziko poškrábání laku nebo poškození karoserie.

Aktivní pěna nebo chemické předmytí nízkým tlakem – jde o speciální typ chemie nebo aktivní pěny, která se nanáší na auto před samotným mytím. Aktivní pěna má schopnost pronikat do nejmenších štěrbin a odstraňovat nečistoty a mastnotu z povrchu auta. Tím se zvyšuje kvalita mytí a snižuje spotřeba vody a chemie.

Mobilní aplikace – Žijeme v době chytrých telefonů a různých aplikací. I v mycích centrech můžete nabídnout řidičům aplikace pro chytré telefony, které jim umožní ovládat automyčku na dálku, platit za služby online nebo získávat slevy a bonusy. Mobilní aplikace tak přináší zákazníkům více komfortu a flexibility, zatímco provozovatelům umožňuje sbírat data o chování zákazníků a optimalizovat nabídku služeb.

Technologie v mycích centrech

Modernizace technologií je důležitý krok, ale nestačí jen koupit nové zařízení a systémy. Je také nutné se o ně pravidelně starat a udržovat je v dobrém stavu. To znamená provádět preventivní kontroly, čištění a opravy podle potřeby. Také je vhodné sledovat spotřebu energie, vody a chemie a hledat možnosti úspor.

Pokud chcete držet krok s konkurencí, anebo ji předběhnout, musíte přemýšlet o tom, proč a kdy se vyplatí renovace automyčky. Obecně se dá říci, že životnost technologií u portálových myček je 6-7 let, u samoobslužných boxů je to v rozmezí 10-15 let a technologie tunelových myček vydrží až 15 let.

Na renovaci mycího centra můžete žádat i dotace, které každoročně vypisuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

moderní mycí centra

Co se investorům vyplatí, aby byla automyčka stále zisková

Investice do automyčky je dlouhodobý závazek, který vyžaduje nejen počáteční kapitál, ale také průběžné náklady na provoz, údržbu a marketing. Aby byla automyčka stále zisková, je třeba dbát na několik aspektů.

Analýza trhu – je důležité znát poptávku a konkurenci v dané lokalitě a nabízet služby, které budou odpovídat potřebám a preferencím zákazníků. Je také vhodné sledovat trendy a novinky v oboru a reagovat na ně včas.

Podle dostupných dat je v České republice asi 3 000 automyček , z toho asi 1 000 je bezkontaktních. Počet registrovaných vozidel v České republice k 30. 6. 2022 byl asi 6 milionů. To znamená, že na jednu automyčku připadá asi 2 000 vozidel. To ukazuje na velký potenciál pro rozvoj trhu s automyčkami v České republice.

Optimalizace procesů – je nezbytné zajistit hladký a rychlý průběh mytí, aby se minimalizovala doba čekání a maximalizovala kapacita automyčky. Je také nutné efektivně využívat dostupné zdroje, jako je energie, voda a chemie, a snižovat plýtvání a ztráty.

Zákaznický servis – je potřeba budovat si dobrý vztah se zákazníky a nabízet jim kvalitní a profesionální služby. Komunikovat s nimi, naslouchat jejich potřebám a připomínkám, řešit jejich problémy a stížnosti a nabízet jim výhody a odměny za věrnost.

V posledních 30 letech se v České republice budovala především síť portálových myček, v posledních 5-6 letech vzrůstá obliba samoobslužných mycích boxů a velký potenciál mají tunelové myčky, které dokáží během hodiny umýt desítky vozidel. Mezi řidiči budou vždy ti, kteří si chtějí svůj automobil umýt sami, ale také ti, kteří vždy využijí mytí portálem.

Co může řidičům majitel automyčky nabídnout?

Majitelé a provozovatelé mycích center mají možnost nabídnout řidičům různé služby, které jim usnadní a zpříjemní mytí auta.

Mezi tyto služby patří například:

  • rozmanitost programů – různé mycí programy, které se liší podle délky, intenzity a ceny. Tak můžete uspokojit různé potřeby a rozpočty zákazníků. Například může nabídnout základní program pro rychlé opláchnutí auta, střední program pro důkladnější mytí s voskováním a leštěním nebo prémiový program pro extra péči o lak i podvozek.
  • dodatečné služby – služby, které doplní nebo rozšíří mytí auta. Například může nabídnout vysávání interiéru, čištění skel nebo dezinfekci klimatizace. Zóna pro samoobslužné vyčištění interiéru vám přivede další zákazníky, kteří si chtějí své auto umýt a vyčistit jak zvenku, tak zevnitř. Vyplatí se také nabídnout řidičům dobíjení elektromobilů a další doplňkové služby, včetně rozšíření retailu.

Pro investory, kteří provozují mycí centrum, je modernizace a udržování automyčky stále moderní klíčové pro udržení konkurenční výhody a zvýšení ziskovosti podnikání.

Modernizované automyčky jsou schopné nabízet zákazníkům lepší kvalitu služeb, což zvyšuje jejich spokojenost a loajalitu. Zákazníci očekávají moderní technologie a kvalitní služby, a proto jsou ochotni platit více za takové služby.

Mycí centra, která využívají nejnovější technologie mohou snížit provozní náklady a zvýšit efektivitu. Například, bezdotykové mytí a automatické čištění redukují potřebu zaměstnanců a snižují náklady na vodu a energii.

Udržet automyčku stále moderní je výzva, která vyžaduje plánování, investice a inovace. A musí také sledovat a předvídat trendy a požadavky řidičů a inovovat svou nabídku služeb. Jen tak může udržet automyčku stále moderní a ziskovou.

Potřebujete poradit s modernizací vašeho mycího centra? Napište si pro nezávaznou nabídku. Jsme AutoMax – instalujeme a modernizujeme desítky mycích technologií ročně.